دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، تیر 1391 
حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاق

صفحه 29-35

لیلا غلامی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


تأثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی

صفحه 75-83

حجت احمدی؛ هیراد عبقری؛ وحید رضاوردینژاد؛ سینا بشارت


بررسی روند تغییرات بلند مدت متغیر‌های کیفیت آب رودخانه چهل‌چای (استان گلستان)

صفحه 155-165

آرش زارع گاریزی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


ارزیابی جریان رودخانه با استفاده از نظریه آشوب

صفحه 177-186

عباس قاهری؛ محمد علی قربانی؛ هادی دل‌افروز؛ لیلا ملکانی


بررسی آلودگی آب رودخانه زیلکی رود در استان گیلان

صفحه 197-202

عذرا یوسفی فلکدهی؛ غلامرضا گلپرور؛ حسین صافدل؛ میراحمد لشت نشایی


ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای سیلاب در حوضه‌های آبریز غرب ایران

صفحه 215-219

سعید شعبانلو؛ احمد رجبی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید فرهاد موسوی


بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم

صفحه 221-226

علی مهدوی مزده؛ آناهیتا اسماعیلیان؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالمجید لیاقت