تماس با ما

شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، معاونت پژوهشی، اداره نشریات و انتشارات، دفتر مجله پژوهش آب ایران.

تلفن: 32321669-038

نمابر: 32321669-038

وبگاه: https://iwrj.sku.ac.ir 

ایمیل: IWRJ@sku.ac.ir 


CAPTCHA Image