تشخیص تشکیل فرم بستر کلاستری در رودخانه‌های با بستر شنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کلاستر‌ها یکی از انواع فرم‌های بستر در رودخانه‌های با بستر شنی هستند. این فرم‌های بستر شامل گروه‌های جدا و سازمان یافته از ذراتی هستند که بالای تراز متوسط بستر اطراف خود تشکیل می‌شوند. فرم‌های بستر کلاستری به دلیل اینکه شرایط جریان و انتقال رسوب را تحت تاثیر قرار می‌دهند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هدف اصلی این تحقیق تشخیص شرایط رسوب و جریان برای تشکیل کلاسترها است. در این تحقیق خصوصیات رسوب و جریان در یک فلوم آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد و وجود یا عدم کلاسترها در هریک از این آزمایش‌ها ثبت شد. آزمایش‌ها در شرایط جریان پایدار،‏ جریان آب صاف و مواد بستری یکنواخت اجرا شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک،‏ تحلیل آماری در مورد وقوع کلاسترها و ترکیب‌هایی از پارامترهای اندازه‌گیری شده که با آنالیز ابعادی بدست آمده بود انجام گرفت. نتایج نشان داد که می‌توان با دو پارامتر و تشکیل کلاستر را با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به خوبی پیش‌بینی کرد. این طور به نظر می‌رسد این دو پارامتر به علت متغیرهای مرتبط با خصوصیات رسوبی و هیدرولیک جریان،‏ این قابلیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of cluster bed-forms formation over gravel- bed rivers

نویسندگان [English]

  • Masoud karbasi
  • Mohammad Hosein omid
  • Javad Farhoodi
چکیده [English]

Cluster microforms are types of small scale bedforms found in the surface layer of some gravel bed rivers. These bedforms are comprised of discrete, organized groupings of particles that sit above the average elevation of the surrounding bed. In this study, flow and sediment characteristics were measured in a laboratory flume with and without the presence of clusters. Experiments were performed under steady flow conditions with clear water over uniform sediments. A statistical analysis using logistic regression was performed to examine the correlation between the occurrence of clusters and various combinations of measured parameters. It was found that clustering was best predicted by and parameters. It is thought that these variables work best at predicting the presence of clusters because they are descriptive of hydraulic and sedimentary conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prediction
  • bed
  • forms
  • Gravel
  • bed Rivers
  • clusters