اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 186
تعداد پذیرش 53

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 770
تعداد مشاهده مقاله 129518
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 81292
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 23 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 28 %