عنوان: مجله پژوهش آب ایران             سابقه مجله: از سال 1386          توالی چاپ: فصلنامه       نوع داوری: دوسو ناشناس       

سیاست انتشار:  CC-BY            رعایت اخلاق پژوهشی: تبعیت از COPE             نمایه سازی داوری مقالات : Publon

هزینه دسترسی مقالات: رایگان                  هزینه چاپ مقالات: 250 هزارتومان

 

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب      

پایگاههای نمایه کننده: ISC, SID, Google Scholar, Magiran, Civilica, JREF

*********

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله از ایمیل رسمی دانشگاه یا موسسه استفاده نمائید. این موضوع در مورد نویسنده مسئول الزامی است و در مورد سایر نویسندگان بشدت توصیه میشود.

******

شماره جاری: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 50، آبان 1402 (پائیز - در حال تکمیل) 

اثر آبیاری با آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

10.22034/iwrj.2023.14264.2500

سید محمد جواد میرزایی؛ مجتبی خوش روش؛ وحید شمس آبادی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ مسعود پورغلام آمیجی


فشارهای هیدرودینامیکی نوسانی کف حوضچه‌های آرامش پرش هیدرولیکی مستغرق

10.22034/iwrj.2023.14312.2510

سید نصراله موسوی؛ علی ابراهیم‌زاده؛ پویا اللهویردی پور؛ محمدعلی قربانی


تعداد مقالات: 764

زمان پذیرش: 57 روز

درصد پذیرش مقالات در یکسال اخیر:  38 %

 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان