عنوان: مجله پژوهش آب ایران             سابقه مجله: از سال 1386          توالی چاپ: فصلنامه       نوع داوری: دوسو ناشناس       

سیاست انتشار:  CC-BY            رعایت اخلاق پژوهشی: تبعیت از COPE             نمایه سازی داوری مقالات : Publon

هزینه دسترسی مقالات: رایگان                  هزینه چاپ مقالات: 250 هزارتومان

 

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب      

پایگاههای نمایه کننده: ISC, SID, Google Scholar, Magiran, Civilica, JREF

*********

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله از ایمیل رسمی دانشگاه یا موسسه استفاده نمائید. این موضوع در مورد نویسنده مسئول الزامی است و در مورد سایر نویسندگان بشدت توصیه میشود.

******

شماره جاری: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 52، اردیبهشت 1403 (بهار 1403- در حال تکمیل...) 

تعداد مقالات: 779

زمان پذیرش: 61 روز

درصد پذیرش مقالات در یکسال اخیر:  38 %

 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان