عنوان: مجله پژوهش آب ایران             سابقه مجله: از سال 1386          توالی چاپ: فصلنامه       

هزینه دسترسی مقالات: رایگان                  هزینه چاپ مقالات: 250 هزارتومان

رعایت اخلاق پژوهشی: تبعیت از COPE             نمایه سازی داوری مقالات : Publon

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب      

پایگاههای نمایه کننده: ISC, SID, Google Scholar, Magiran, Civilica, JREF

*********

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله از ایمیل رسمی دانشگاه یا موسسه استفاده نمائید. این موضوع در مورد نویسنده مسئول الزامی است و در مورد سایر نویسندگان بشدت توصیه میشود.

******

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 49، مرداد 1402 (تابستان) 

بررسی کاربرد سلنیوم بر بهره‎وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی تحث تنش رطوبتی

10.22034/iwrj.2023.14194.2481

وحید شمس آبادی؛ افسانه محمدیان فر؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


آنالیز فازی شبکههای توزیع آب تحت شرایط کمبود فشار

10.22034/iwrj.2023.13998.2435

سمیرا گوهری مقدم؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمدمهدی احمدی


تعداد مقالات: 754

زمان پذیرش: 56 روز

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان