عنوان: مجله پژوهش آب ایران             سابقه مجله: از سال 1386          توالی چاپ: فصلنامه       نوع داوری: دوسو ناشناس       

سیاست انتشار:  CC-BY            رعایت اخلاق پژوهشی: تبعیت از COPE             نمایه سازی داوری مقالات : Publon

هزینه دسترسی مقالات: رایگان                  هزینه چاپ مقالات: 250 هزارتومان

 

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب      

پایگاههای نمایه کننده: ISC, SID, Google Scholar, Magiran, Civilica, JREF

*********

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله از ایمیل رسمی دانشگاه یا موسسه استفاده نمائید. این موضوع در مورد نویسنده مسئول الزامی است و در مورد سایر نویسندگان بشدت توصیه میشود.

******

شماره جاری: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 51، بهمن 1402 ((زمستان 1402 - در حال تکمیل)) 

تعداد مقالات: 770

زمان پذیرش: 59 روز

درصد پذیرش مقالات در یکسال اخیر:  38 %

 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان