طراحی، ساخت و ارزیابی پمپ هیدرولیکی بدون موتور از جنس پلی اتیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پمپ بدون موتور هیدرولیکی،‏ یک دستگاه ساده برای بالابردن آب است. این پمپ،‏ در محلی پایین‌تر از منبع آب قرار می گیرد. اختلاف ارتفاع بین پمپ و منبع آب،‏ ایجاد فشار می‌کند. این فشار،‏ موجب بسته شدن دریچه‌ای در پمپ به نام دریچه هرزآب می‌شود. سپس در اثر افت فشار،‏ دریچه باز می‌شود. بر اثر باز و بسته‌شدن خودکار دریچه هرزآب،‏ پمپ بطور پیوسته کار می‌کند. این پمپ،‏ بدون نیاز به سوخت‌های فسیلی و انرژی الکتریکی،‏ با انرژی پاک و تجدید‌پذیر کار می‌کند و از جنس پلی‌اتیلن ساخته شده است. آزمایش انجام شده بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی،‏ آزمایش فاکتوریل صورت گرفت. در این پژوهش سه فاکتور بررسی شد که عبارت بودند از: ارتفاع منبع آب تا پمپ در سه سطح،‏ طول لوله آب ورودی در سه سطح و قطر لوله ورودی در دو سطح. دبی معمولی پمپ و دبی در 100 ضربه دریچه‌ هرزآب،‏ به عنوان متغیرهای وابسته بررسی و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای اصلی ارتفاع منبع آب تا پمپ و قطر لوله ورودی،‏ بر روی دبی پمپ دارای اثر معنی‌دار بودند. همچنین بین سطوح مختلف طول لوله،‏ اختلاف معنی‌داری وجود داشت. مشاهده شد که با وجود معنی‌دار بودن سطوح مختلف،‏ اثر متقابل ارتفاع و قطر لوله قابل زیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Construction and Evaluation of a Hydraulic Ram Pump made of Polyethylene Materials

نویسندگان [English]

  • Nader Sakenian
  • Shahab Arshad
چکیده [English]

The hydraulic ram pump is a simple device for lifting water. This pump should be installed in a height lower than water source. The difference between pump and water source head causes pressure. This pressure closes waste valve of the pump and then opens the valve because of dropping of pressure. As waste valve opens and closes automatically, the pump works continuously. This pump works without electrical and fossil fules, but uses renewable energy, also made of polyethylene material. The experiment was performed according to a factorial layout in a complete randomized blocks design. Three factors studied in this research were height of source head (A), length of drive pipe (B) and diameter of drive pipe (C). In the experiment, the normal delivery of pump and discharge for action of 100 beats of the waste valve, were measured as indicators for analyzing and considered as dependent variants. The results showed that the main factors of source head and diameter of drive pipe had significant effects on pump output; Also effect of different levels of pipe length on output was significant. The results showed Instruction in A?C was worthy of note.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waste flow
  • polyethylene
  • ram pump
  • hydraulic