بررسی عملکرد فیلتر- زهکش‌های ژئوکمپوزیت در زیر پوشش کانال در شرایط آزمایشگاهی با اعمال وزن پوشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ایجاد ترک و در برخی موارد بالازدگی و جابجایی پوشش بتنی کانال‌ها علاوه بر افزایش اتلاف آب و کاهش راندمان انتقال،‏ باعث تحمیل خسارات مالی فراوان به پروژه‌های انتقال آب می‌شود. این امر بیشتر بخاطر فشار بالابرنده ایجاد شده در زیر پوشش بتنی کانال در مناطق با سطح ایستابی زیاد است. از این رو اجرای یک سیستم فیلتر-‌ زهکش در چنین شرایط امری لازم است. در سال‌های اخیر استفاده از فیلتر- زهکش‌های مصنوعی یا ژئوکمپوزیت به عنوان جایگزین فیلتر- زهکش‌های مرسوم دانه‌ای مطرح شده است. در تحقیق حاضر،‏ ابتدا عملکرد آزمایشگاهی فیلتر- زهکش‌های ژئوکمپوزیت در زیر پوشش بتنی کانال‌های آبیاری بررسی شد. نتایج نشان داد که یک لایه ژئوکمپوزیت با ضخامت کافی،‏ می‌تواند فشار بالابرنده وارد بر پوشش بتنی را به بطور موثر کاهش دهد. به دلیل اینکه وزن پوشش بتنی ممکن است باعث تغییر شکل و کاهش ضخامت لایه ژئوکمپوزیت شود،‏ اثر این عامل نیز بر عملکرد مجموعه،‏ بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که وزن پوشش بتنی ضخامت لایه زهکش را کاهش داده،‏ و ظرفیت زهکشی سیستم را 2 تا 8 درصد کاهش داده است. پس می‌توان نتیجه گرفت در موارد استفاده از لایه‌های زهکش مصنوعی،‏ اثر بار وارده از طرف پوشش بتنی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Performance of Geocomposite Filter-Drains Under Canal Lining Considering Weight of Concrete Lining

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Khosravi
  • Hasan Rahimi
چکیده [English]

Cracking, uplifting and displacement of concrete canal lining would increase loss of water, decrease conveyance efficiency and produce tremendous economical damages to irrigation projects. This may be greatly due to high uplift pressure under concrete lining in areas where the groundwater level is high. Thus, provision of a filter-drainage system in such conditions is vital. In recent years, application of synthetic drainage materials in the form of geocomposite, as a replacement for conventional granular drainage materials have been considered. In the present study, performance of geocomposite as a filter-drainage material under concrete canal lining has been investigated in a laboratory model. The results of the investigations showed that a geocomposite layer of sufficient thickness is able to successfully reduce uplift pressure under the canal lining. As the weight of the concrete lining may itself cause some deformations and reduction in the thickness of geocomposite layer, such effect was also investigated. The results showed that weight of concrete lining would reduce the thickness of drainage layer, causing a substantial reduction between 2 to 8 percent in drainage capacity. Therefore, it was concluded that the effect of overburden pressure caused by the weight of lining must be considered when application of synthetic drainage layers is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canal lining
  • granular filter
  • Geocomposite filter
  • drain
  • uplift pressure