تأثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مقدار لنگرهای خمشی وارد بر پوشش بتنی کانال‌های آبیاری با یک مدل عددی مبتنی بر اجزاء محدود بررسی شد و بر اساس حداقل مقدار لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی،‏ ابعاد سازه‌ای بهینه برای کانال ذوزنقه‌ای استخراج شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد سازه‌ای بهینه وابسته به شیب جانبی و عمق کانال است به طوری که برای کانال‌های با عمق بیش از 4 متر نسبت بهینه عرض کف کانال به عمق بین 1 الی 1.5 است. برای کانال‌هایی با شیب جانبی 1:1 این نسبت به 1.5 نزدیکتر است و با کاهش شیب جانبی از مقدار آن کاسته می‌شود و برای کانال‌هایی با شیب جانبی 2:1 این مقدار به یک نزدیک شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش مدول الاستیسته خاک بستر در کاهش مقدار لنگر وارده به پوشش کانال در شرایط مختلف کارکرد کانال نقش اساسی می‌تواند داشته باشد. علاوه بر این مقدار لنگر وارده بر پوشش بتنی کانال‌ها رابطه مستقیم با افزایش شیب جانبی دیواره‌های جانبی آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Canal Dimensions on the Bending Moment Variation Acting on the Lining

نویسندگان [English]

  • Hojjat Ahmadi
  • Hirad Abghari
  • Vahid Verdinejad
  • Sina Besharat
چکیده [English]

Using a finite element numerical model, the amount of coverage bending moment into concrete linings of irrigation canals were examined; based on minimum bending anchored into the concrete panels, the optimum structural dimensions of a trapezoidal canal were extracted. This study showed that the optimal size depends on the side slope and to the depth of the canal such that for canal depths greater than 4 meters, the optimal ratio of the depth of the canal to the width of bed is between 1 to 1.5. For canals with a 1:1 side slope, this ratio is around 1.5 and it is reducing by decreasing the amount of side slope, as for a canal with side slope equal to 1:2, the optimum ratio of depth of canal to width of bed approaching to one. This study also showed that the increasing of soil elasticity modulus has essential role in reducing of the amount of the anchored bending moments of concrete lining. In addition, the amount of acting anchor on the concrete cover has a direct relation to the canal side slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation Canal
  • .
  • Bending Moment and Optimal Dimensions
  • Concrete Lining