دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1394 
شبیه‌سازی عددی لایه‌بندی حرارتی در مخزن سد پانزده خرداد

صفحه 13-17

محمد ابراهیم خواجه پور؛ افشین اقبالزاده؛ مرتضی افتخاری؛ میترا جوان


بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریز جانبی لبه تیز ذوزنقه ای

صفحه 123-133

هانی تبریزی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ بهزاد قربانی


تأثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آب‌شستگی اطراف پایه پل

صفحه 135-142

سید جواد مشکواتی تروجنی؛ محسن مسعودیان؛ سید مجتبی صانعی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی


بررسی آزمایشگاهی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه

صفحه 169-176

جواد مظفری؛ امیر صمدی؛ سید اسدالله محسنی موحد


تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی