طراحی و ارزیابی الگوریتم کنترل ‌پایین‌دست خودکار در بخشی از شبکه آبیاری دشت سرخس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از سامانه‌های کنترل خودکار در مدیریت انتقال و توزیع آب در سامانه‌های آبیاری روباز،‏ به‌عنوان ابزار بهبود مدیریت و افزایش عملکرد این سامانه‌ها ضروری است. این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی الگوریتم کنترل سراسری پایین‌دست فاصله‌دار با روش تناسبی- انتگرالی پس‌خورد،‏ پیش‌خورد و دی‌کوپلینگ،‏ برای کانال EPC شبکه آبیاری دشت سرخس انجام شد. ارزیابی کارایی الگوریتم با استفاده از نتایج شبیه‌سازی چند گزینه بهره‌برداری مختلف با مدل هیدرودینامیک سوبک و محاسبه شاخص‌های ارزیابی سامانه‌های کنترل انجام شد. برای تنظیم الگوریتم کنترل،‏ مشخصه‌های بازه‌های کانال با استفاده از فرآیند شناسایی سامانه تعیین شدند. متوسط مقادیر شاخص‌های حداکثر قدرمطلق خطا (MAE)‎،‏ انتگرال قدرمطلق بزرگی خطا (IAE)‎ و خطای برگشت به حالت ماندگار (STE)‎ برای بازه‌های مختلف کانال برابر 0.042،‏ 0.005 و 0.001 به دست آمد. این نتایج نشان می‏دهد که الگوریتم دارای دقت و پتانسیل زیادی در کنترل جریان و استهلاک اغتشاشات است و شرایط تحقق توزیع تقاضامدار و ارتقاء عملکرد سامانه تنظیم و توزیع آب را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and evaluation of automatic downstream controller algorithm in Sarakhs Irrigation Network

نویسندگان [English]

  • atefe parvarsh rizi
  • seyed mohammad seyed musavi
  • saeed isapoor
چکیده [English]

Employment of automatic control systems in irrigation water management and distribution in open channel is essential as a tool to improve the management and efficiency of these systems. The objective of this study is design and evaluation of an automatic downstream controller algorithm with proportional-integral technique (feedback+ feedforward and decoupling) for EPC canal in the Sarakhs irrigation network. Algorithm efficiency was evaluated by simulation of some different operation scenarios using SOBEK hydrodynamic model and calculation of performance indices of control systems as well. Tuning of control algorithm was done by determination of canal reaches characteristics using system identification process. The average of MAE (Maximum Absolute Error), IAE (Integral of Absolute Magnitude of Error) and STE (Steady State Error) indices were calculated 0.042, 0.005 and 0.001 respectively for different reaches. The results show that this algorithm has considerable potential in flow control and dissipating the disturbances. Also, this algorithm can provide the condition of demand – oriented distribution and improving the water distribution system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automatic control
  • Water distribution management
  • Sarakhs Plain
  • System identification