بررسی شرایط خودتنظیفی کانال و سیفون‌های معکوس پای‌پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

از جمله روش‌های جلوگیری از نهشته شدن رسوب این است که شرایط جریان عبوری از سازه طوری تعیین شود که از نهشته شدن رسوب جلوگیری کند و یا سازه شرایط خودتنظیفی را داشته باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تحلیل ابعادی یک رابطه کلی برای شرایط خودتنظیفی کانال روباز و سیفون معکوس ایجاد شد. سپس با استفاده از دو مدل آزمایشگاهی و 14 نمونه رسوب غیرچسبنده با ابعاد 0.2 تا 4.4 میلی‌متر در سه شیب 0.5،‏ 1 و 1.5 درصد کانال و چهار شیب 0،‏ 8،‏ 16 و 24 درجه برای مجاری افقی و خروجی سیفون معکوس آزمایش‌های لازم انجام شد. با بکاربردن داده‌های آزمایشگاهی،‏ منحنی‌هایی برای شرایط خودتنظیفی در کانال و مجاری افقی و خروجی سیفون معکوس ایجاد گردید. سپس با استفاده از این منحنی‌ها و خصوصیات دانه‌بندی مواد معلق رودخانه کرخه در محل ایستگاه پای‌پل،‏ سرعت خودتنظیفی یا همان حداقل سرعت برای عدم ته‌نشینی ذره‌ای به قطر 2 میلی‌متر که بزرگ‌ترین ذره رسوب ورودی به کانال اصلی پای‌پل و سیفون‌های معکوس آن است،‏ به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the conditions of Self-cleansing in Paypol channel and their Inverted Siphons by using Laboratory Model

نویسندگان [English]

  • Hosein Khazimeh Nejad
  • Mahmoud Shafaie Bajestan
  • Rahim Avrand
چکیده [English]

Among the methods which can be used for preventing the sediment deposition is self-cleansing in the structure. In the first of this research, a general relationship for conditions of self-cleansing in open channel and inverted siphons was developed by applying the dimensional analysis. Then experimental tests were conducted by using two experimental models and 14 non-cohesive sediment with different dimensions of 0.2 to 4.4 mm in three channel bed’s slopes of 0.5, 1 and 1.5 percent and four different bed slopes of 0.0, 8.0, 16, and 24 degrees for horizontal and outlet conduit of inverted siphon. Two graphs were drown that can be used for determining the condition of self-cleansing in open channel and horizontal and outlet conduit of inverted siphon. Then, by using these graphs and suspended load particle size distribution curves of the Karkheh River in Paypol station, the self-cleansing velocity was extracted for preventing the deposition of sediment particles with diameters less than 2 mm that is the largest particle size observed in Paypol channel and their inverted siphons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • channel
  • experimental model
  • paypol
  • self
  • cleansing
  • inverted siphon