دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 18، مهر 1394 
بهینه‌سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با روش تکامل رقابتی جوامع (SCE)

صفحه 19-26

سارا حقیقت اندیش؛ کورش قادری؛ مرضیه محمدی؛ غلام عباس بارانی


مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای چندوجهی مثلثی در حضور پره‌های هادی جریان

صفحه 57-65

سیده زهرا حسینی تشنیزی؛ منوچهر حیدرپور؛ سید سعید اسلامیان


شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در مجاورت ورودی کانال آبگیر سد انحرافی

صفحه 89-98

نرگس حسینی اصلی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ محمد رستمی؛ جواد فرهودی


بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT

صفحه 177-180

وحید حسن زاده وایقان؛ یوسف حسن‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ امین عبدی کردانی


بررسی اثر سوراخ‌آب در کاهش زیرفشار سد انحرافی یوسف کند مهاباد

صفحه 187-192

سلیم عزیزی؛ فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی