استفاده از مهندسی ارزش در طرح پمپاژ کوهرنگ با هدف کنترل و کاهش پدیده ضربه قوچ

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در شروع عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از رودخانه کوهرنگ به چشمه مروارید به صورت پمپاژ یک مرحله‌ای،‏ کارفرما با مشکل زمان و هزینه زیاد برای سفارش و تهیه اجزاء اصلی طرح مانند پمپ‌های فشار قوی،‏ لوله های فولادی با فشار کار 40 اتمسفر و همچنین مخازن ضربه‌گیر روبرو شده بود. بنابراین در مراحل بازنگری طرح دو گزینه مطرح شد که از مهندسی ارزش برای مقایسه زمان ساخت و اجرا،‏ هزینه و میزان ضربه قوچ و مسائل مربوطه هر دو گزینه استفاده شد. در این مقاله،‏ ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آن در شرایط پایدار و ناپایدار هیدرولیکی برای دو گزینه‌ پیشنهادی در نرم‌افزار Hammer مدل‌سازی شد. نتایج به دست‌ آمده نشان داد که اعمال مهندسی‌ارزش می‌تواند موجب حذف مخازن ضربه‌گیر و کاهش خطر ناشی از پدیده ضربه قوچ و همچنین کاهش حدود 20 تا 30 درصدی زمان و هزینه‌های تهیه و اجرای اجزاء مختلف طرح گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of value engineering in the Kuhrang water pipeline project in order to control and reduction of water hammer

نویسندگان [English]

  • Jalil Emadi
  • Abbas Soleimani
چکیده [English]

At the start of execution of the water pipeline of the Kuhrang River to Morvarid Spring project as one stage pumping, the client was confronted with problems of high time and cost to provide the main components of the project such as high pressure pumps and steel pipe with nominal pressure of 40 bar and also Air Chamber. Therefore, in review of project two alternatives were considered.The Value Engineering was used to compare the time and cost and water hammer rate and the problems of each alternative. In this paper, both of the alternatives have been modeled with pumping station and pipeline at steady and unsteady conditions in Hammer software. Finally the results showed that using Value Engineering can eliminate the air chambers and reduce water hammer risk and also cause reduction about 20 to 30 percent in time and cost of preparing and implementing the various components of the project. At the start of execution of the water pipeline of the Kuhrang River to Morvarid Spring project as one stage pumping, the client was confronted with problems of high time and cost to provide the main components of the project such as high pressure pumps and steel pipe with nominal pressure of 40 bar and also Air Chamber. Therefore, in review of project two alternatives were considered.The Value Engineering was used to compare the time and cost and water hammer rate and the problems of each alternative. In this paper, both of the alternatives have been modeled with pumping station and pipeline at steady and unsteady conditions in Hammer software. Finally the results showed that using Value Engineering can eliminate the air chambers and reduce water hammer risk and also cause reduction about 20 to 30 percent in time and cost of preparing and implementing the various components of the project. At the start of execution of the water pipeline of the Kuhrang River to Morvarid Spring project as one stage pumping, the client was confronted with problems of high time and cost to provide the main components of the project such as high pressure pumps and steel pipe with nominal pressure of 40 bar and also Air Chamber. Therefore, in review of project two alternatives were considered.The Value Engineering was used to compare the time and cost and water hammer rate and the problems of each alternative. In this paper, both of the alternatives have been modeled with pumping station and pipeline at steady and unsteady conditions in Hammer software. Finally the results showed that using Value Engineering can eliminate the air chambers and reduce water hammer risk and also cause reduction about 20 to 30 percent in time and cost of preparing and implementing the various components of the project. At the start of execution of the water pipeline of the Kuhrang River to Morvarid Spring project as one stage pumping, the client was confronted with problems of high time and cost to provide the main components of the project such as high pressure pumps and steel pipe with nominal pressure of 40 bar and also Air Chamber. Therefore, in review of project two alternatives were considered.The Value Engineering was used to compare the time and cost and water hammer rate and the problems of each alternative. In this paper, both of the alternatives have been modeled with pumping station and pipeline at steady and unsteady conditions in Hammer software. Finally the results showed that using Value Engineering can eliminate the air chambers and reduce water hammer risk and also cause reduction about 20 to 30 percent in time and cost of preparing and implementing the various components of the project. At the start of execution of the water pipeline of the Kuhrang River to Morvarid Spring project as one stage pumping, the client was confronted with problems of high time and cost to provide the main components of the project such as high pressure pumps and steel pipe with nominal pressure of 40 bar and also Air Chamber. Therefore, in review of project two alternatives were considered.The Value Engineering was used to compare the time and cost and water hammer rate and the problems of each alternative. In this paper, both of the alternatives have been modeled with pumping station and pipeline at steady and unsteady conditions in Hammer software. Finally the results showed that using Value Engineering can eliminate the air chambers and reduce water hammer risk and also cause reduction about 20 to 30 percent in time and cost of preparing and implementing the various components of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hammer Software
  • Value Engineering
  • Air Chamber
  • Water hammer
  • Kuhrang