دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 49، مرداد 1402 (تابستان) 
بررسی کاربرد سلنیوم بر بهره‎وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی تحث تنش رطوبتی

10.22034/iwrj.2023.14194.2481

وحید شمس آبادی؛ افسانه محمدیان فر؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


آنالیز فازی شبکههای توزیع آب تحت شرایط کمبود فشار

10.22034/iwrj.2023.13998.2435

سمیرا گوهری مقدم؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمدمهدی احمدی