دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 27، دی 1396 
ارزیابی آلاینده‏های فیزیکی، شیمیایی و زیستی درآبخوان شریف‏ آباد، قم

صفحه 33-43

محمدحسین رحیمی؛ نصرالله کلانتری؛ علی رضا زراسوندی؛ رضا محمدی احمد آبادی