استفاده از تصفیه زمینی در کاهش برخی از ترکیبات پساب شهری با استفاده از ستون خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها با استفاده از فاضلاب تصفیه شده به‌عنوان یکی از روش‌های مهم و کاربردی در استفاده دوباره از فاضلاب به شمار می‌آید. در این پژوهش برای شبیه‌سازی فیزیکی شرایط حوضچه‌های تغذیه مصنوعی،‏ از ستون‌های استوانه‌ای شکل PVC به قطر 30 سانتی‌متر و ارتفاع 250 سانتی‌متر استفاده شد. ستون‌ها از خاک لوم شنی پر شد و از فاضلاب تصفیه شده شهری منطقه ماهدشت در استان البرز استفاده شد. راهبردهای استفاده از پوشش ژئوتکستایل و پوشش بقایای مصالح ساختمانی درشت دانه برروی سطح خاک،‏ برای کاهش نفوذ آلاینده‌ها به خاک در شرایط غرقاب دائم ارزیابی شد. مقادیر مواد جامد معلق،‏ BOD5 ،‏COD،‏ pH و EC در پساب ورودی و نمونه‌های آب خروجی از عمق‌های یک و دو متری ستون‌ها و همچنین مقادیر pH وEC خاک مورد استفاده در ستون‌ها در مرحله قبل از انجام آزمایش و پس از آن اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان از کارایی بالای ستون خاک با پوشش ژئوتکستایل،‏ در حذف مقادیر مواد جامد معلق،‏ BOD5 و COD با میانگین 67.7،‏ 84.7 و 77 درصد دارد. این مقدارها برای پوشش مصالح به‌ترتیب 51.1،‏ 77.5 و 72.1 و برای تیمار شاهد،‏ 55.3،‏ 70.4 و 67.3 درصد بود. علاوه بر ارزان بودن و سهولت تهیه پوشش ژئوتکستایل و بقایای مصالح ساختمانی،‏ امکان تعویض و یا اصلاح این مواد،‏ برای بهبود وضعیت نفوذ خاک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of soil treatment in reducing some compositions in urban retreated wastewater using soil column

نویسندگان [English]

  • Hamid Javani
  • Abdolmajid Liaghat
  • Ali Hassanoghli
  • mehdi naderi darbaghshahi
چکیده [English]

Artificial recharging of aquifers by retreated wastewater is one of the most important and practical methods for reusing wastewater. In order to simulate the physical conditions of artificial recharge basins, three cylindrical PVC columns with 30 cm in diameter and 250 cm in height were used. The columns filled with sandy-loam soil, and urban wastewater of Mahdasht in Alborz province were applied through the columns. Different covering materials such as geotextile and constructed coarse materials were utilized on top of the soil surface to evaluate the performance of the materials in terms of infiltration during permanently pounded condition. The values of total suspended solids, BOD5, COD, pH, EC in inflow and outflow of the column were measured in depth of 1m and 2m; the amounts of soil pH and soil EC used in the columns were measured before and after the experiments. The obtained results indicated a high efficiency in the soil columns covered by Geotextile in reducing suspended solids, BOD5, and COD by 67.7, 84.7, and 77 percent, respectively. These values for covering material were 51.1, 77.5, and 72.1 and for the control treatment 55.3, 70.4, and 57.3 percent, respectively. Providing the Geotextile and covering material’s debris are easy and cheap. In addition, these materials reduce pollutant transformation and can be changed or modified for improving the permeability of soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial recharge
  • Treated wastewater
  • Transfer of pollutants
  • Soil columns