تخمین ضریب‌های جریان برگشتی از نیازها در سطح حوضه آبریز شیان با واسنجی خودکار مدل MODSIM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دانستن بهترین مقدار ضریب‌های جریان برگشتی از مصارف،‏ برای مدیریت بهینه تخصیص و بهره‌برداری از منابع آب در سطح حوضه آبریز ضروری است. هدف این پژوهش تخمین ضرایب جریان برگشتی از نیازهای شرب،‏ صنعت و کشاورزی سهم جریان سطحی از این جریان‌های برگشتی است. این کار به کمک فن واسنجی و استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام می‌شود. MODSIM یک مدل پشتیبان تصمیم مدیریت حوضه آبریز است که به‌عنوان مدل شبیه‌سازی استفاده شده است. در این پژوهش،‏ با استفاده از قابلیت سفارشی‌سازی مدل MODSIM،‏ یعنی کدنویسی به زبان ویژوال بیسیک (VB)‎ در درون مدل،‏ امکان واسنجی ضریب‌های مورد نظر فراهم شده است. واسنجی برای سه ترکیب مختلف تابع هدف انجام شد. نتایج نشان داد که مناسب‌ترین و منطقی‌ترین نتایج در حالت سوم واسنجی،‏ یعنی واسنجی با تابع هدف شامل RMSE جریان سطحی خروجی حوضه و RMSE تراز آبخوان حوضه حاصل شده است. ضریب‌های جریان برگشتی از نیازهای شرب،‏ صنعت و کشاورزی برای زیرحوضه شیان در غرب کشور به‌ترتیب 87،‏ 76 و 18 درصد به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Demand’s Return flow Fractions in Shian River Basin Using Auto-Calibration of MODSIM Model

نویسندگان [English]

  • Iman Sabzzadeh
  • Saeid Alimohammadi
  • Mojtaba Shoorian
چکیده [English]

Determining the accurate values of the return flow fraction from different uses is essential for optimal allocation, management and operation of water resources. The goal of this research was estimation of return flow coefficients from domestic, industrial and agricultural demands and also contribution of these return flows in surface flow. For this purpose, calibration technique and Genetic Algorithm were used. MODSIM is a river basin management decision support model that was used as a simulation model. In this research by Custom Run capability of MODSIM, i.e. coding in VB programming language into the model, the calibration of considered coefficients was provided. The calibration was done for 3 different objective function. Results showed that the most appropriate and logical coefficient was obtained in the 3rd calibration state, i.e. calibration with an objective function that included RMSE of surface flow discharge and RMSE of groundwater level. The return flow fractions of domestic, industrial and agricultural demands for Shian sub-basin in the western part of Iran are obtained 87, 76 and 18 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TjjjjTjjkjTjjjjTjjjj
  • Return Flow Fractions
  • MODSIM Model
  • gggTjhhgg