ارزیابی اثرات زیست‌محیطی افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت زرند و ارائه راهکارهای مدیریتی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت زرند، شناسایی و ارزیابی پیامدهای ناشی از افت سطح ایستابی و ارائه راهکارهای مفید برای مشکلات پیش‌رو است. بدین منظور کلیه اطلاعات هواشناسی، هیدرولوژیک، هیدروژئولوژیک، زمین‌شناسی و جغرافیایی منطقه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. پس از آن میزان اضافه برداشت، افت سطح ایستابی، کسری مخزن و تغییرات کیفی آب زیرزمینی در قسمت‌های مختلف دشت طی سال‌های گذشته محاسبه و اثرات آن بررسی شد. در ادامه این تحقیق، با استفاده از اطلاعات چند سال اخیر مربوط به تغییرات کمّی و کیفی آب‌های زیرزمینی و با فرض ادامه روند کنونی تغذیه و تخلیه سفره‌، وضعیت 10 سال آینده پیش‌بینی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پمپاژ بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی این دشت پیامدهای نامطلوب فراوانی به دنبال داشته است که ادامه روند کنونی تخلیه سفره، علاوه‌بر تشدید اثرات زیست محیطی، سبب بروز مشکلات و اختلال‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه خواهد شد. لذا در پایان راهکارهای حل مشکلات و برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of consequences of water table decline in Zarand plain and provision management remedies

نویسندگان [English]

  • Alireza Shahidasht
  • Ahmad Abasnejad
.
چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the quantity and quality of groundwater in Zarand plain by analyzing groundwater table drop and thus to provide a strategy or management options to remedy the situation. Firstly, all relevant data including meteorological, hydrological, hydrogeological, geological and geographical data were collected and evaluated. Then, water table decline rate, excess discharge, as well as chemical changes of aquifers were determined and their impacts on assessed. Then the status of aquifers in the coming 10 years was determined assuming the past and present trends will be continuing in the future. The results of the this research indicated that over-pumping had led to several undesirable consequences and if the situation continues in the future, it will have both environmental impacts and economic constraints as well as social unrest will ensue. Finally, recommendations were suggested to overcome the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • overdraft
  • water table decline
  • Zarand plain
  • ground subsidence
  • aquifer management