بررسی تأثیر توأم عرض و عمق آبخور موج‌شکن شناور پانتونی روی ضریب انتقال موج با استفاده از مدل‌سازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تأثیر توأم پارامترهای مختلف سازه‌ای مانند عرض و آبخور موج‌شکن شناور پانتونی بر روی ضریب عبور موج بررسی شده است. برای یافتن تأثیر توأم عرض و عمق آبخور موج‌شکن شناور روی ضریب عبور موج،‏ سه آبخور 0.8،‏ 1 و 1.2 متر و پنج عرض 2.4،‏ 4.8،‏ 7.2،‏ 9.6 و 12 متر بررسی شد. تحلیل‌ها برای دوره‌های زمانی با میانگین 2،‏ 2.5،‏ 3،‏ 3.5 و4 ثانیه و محدوده ارتفاع موج 0.2 تا 1.2 متر انجام شد. با توجه به تحلیل‌های انجام شده با نرم‌افزار ANSYS AQWA و نشان داد که ضریب انتقال موج با افزایش عرض و آبخور موج شکن شناور به طور محسوسی کاهش می‌یابد به طوری که ضریب انتقال موج از 0.88 برای موج شکنی به عرض 2.4 متر و آبخور 0.8 به 0.34 برای موج شکن به عرض 12 متر و آبخور 1.2 رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the combined effect of the width and draft of Pontoon-type floating breakwater on the variation of wave transmission coefficient by using numerical modeling

نویسندگان [English]

  • mohammad naghavi
  • mohammad ali lotfollahi yaghin
چکیده [English]

In this study, the combined effects of different structural parameters such as berth and draft of Pontoon-type floating breakwater on the variation of wave transmission coefficient is examined. To find the combined effect of the width and draft of floating breakwater on the wave transmission coefficient, three drafts of 0.8, 1 and 1.2 m and five widths of 2.4, 4.8, 7.2, 9.6 and 12 m were examined. The analysis was performed for average periods of 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 seconds, and the wave height range of 0.2 to 1.2 m. According to analysis done by the ANSYS AQWA software, the results showed that by increasing the width and draft of floating breakwater, the wave transmission coefficient dramatically reduced, so that the wave transmission coefficient increased from 0.88 for a breakwater width of 2.4 m, draft 0.8 m to 0.34 for a breakwater width of 12 m and draft of 1.2 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANSYS AQWA
  • Wave transmission coefficient
  • Pontoon
  • type floating breakwaters
  • Structural parameters