بهینه‌سازی پارامترهای روش کاهش سطح برای توزیع رسوب در مخازن سدها با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (مطالعه موردی: سد کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های پیش‌بینی توزیع رسوب در سد‌های مخزنی،‏ روش تجربی کاهش سطح است. در این روش مخزن‌ها از نظر هندسی به چهار نوع تقسیم‌بندی شده و توزیع رسوب مربوط به هر نوع مخزن براساس پارامترهای مربوط به آن تعیین می‌شوند. پژوهش‌های انجام شده نشانگر این مسئله است که در بیشتر موارد تعیین نوع مخزن براساس روش پیشنهادی بورلند و میلر سبب پیش‌بینی دقیق نمی‌شود. بنابراین تعیین پارامترهای بهینه برای یک سد دقت پیش‌بینی توزیع رسوب را با روش کاهش سطح افزایش می‌دهد. در این پژوهش ابتدا براساس تئوری روش کاهش سطح یک مدل کامپیوتری تهیه شد. سپس مدل بهینه‌سازی به روش الگوریتم مورچگان آماده و این دو مدل با یکدیگر ترکیب شدند. با استفاده از این مدل بهترین پارامترها در روش کاهش سطح برای سد کرج به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که روش کاهش سطح با ضرایب بهینه،‏ دقت بالاتری نسبت به روش کاهش سطح با ضرایب معمول دارد. استفاده از پارامترهای بهینه،‏ مقدار خطا را به میزان 68.41 درصد کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of area-reduction method parameters for sediment distribution in dam reservoirs using the Ants Colony algorithm (Case study: Karaj dam)

نویسندگان [English]

  • iman najafi
  • Alireza Emadi
چکیده [English]

The Area-Reduction method is one of the experimental methods to estimate sediment distribution in dam reservoirs. In this method, the reservoirs classify based on the geometry into four types. Then the sediment distribution in each type of reservoir specify based on the related parameters. Results of previous researches were shown that in most of the cases; determining the type of reservoir with the Borland and Miller method didn’t lead to an accurate estimation. So, determining the optimized coefficient for the Area-Reduction method can increase the accuracy of sediment distribution prediction in this method. In this study, initially a computer model was provided based on the Area-Reduction method by using MATLAB software, then the optimization model was prepared based on the Ant Colony algorithm and these two models were combined. Best coefficients of the Area-Reduction method for Karaj Dam were obtained from developed model. The results showed that there was a significant increase in accuracy of predicting the sediment distribution using optimal parameters. Using the optimal parameters decreased the error values up to 68.41%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant colony algorithm
  • Calibration
  • Karaj dam
  • Area
  • Reduction empirical method