شناسایی مناطق مناسب تشکیل مخزن‌های آب‌های زیرزمینی با استفاده از تکنیک ژئوفیزیک مطالعه موردی: حاشیه رودخانه قره‏چای، ساوه

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش شرایط هیدروژئولوژی و زمین‏شناختی مکان‏های مخزن‌های ذخیره آب زیرزمینی و در نهایت نقطه‌های مناسب لایه‏های آبدار با تفسیر اندازه‏گیری‏های ژئوفیزیک در حاشیه رودخانه قره‏چای در شهرستان ساوه بررسی شد. سفره آب زیرزمینی در حاشیه و امتداد رودخانه قره‏چای عمیق و نیمه‌عمیق بوده و با پیشروی به سمت شمال و دور شدن از حاشیه رودخانه،‏ قطر عناصر رسوبی ‏ریزتر شده و املاح هادی نیز افزایش می‏یابد. با عنایت به نتایج مطالعات ژئوالکتریک و نقشه‏های تهیه شده،‏ منطقه‏های مناسب از نظر تشکیل مخزن آب‏زیرزمینی با ضخامت آبرفت 50 تا بیش از 60 متر و به‌خصوص خط‌القعر حوضه رسوبی با بیش‌ترین پتانسیل آب زیرزمینی مشخص شد. همچنین با پیشروی از منطقه مذکور به سمت ارتفاعات شمالی و جنوبی از عمق حوضه رسوبی کاسته شده و منطقه‌های با ضخامت رسوبات آبرفتی 20 متر و کمتر از آن پدیدار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection of forming ground water reservoirs using geophysical techniques (Case study: Gharehchay River margin, Saveh City)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Moradi Dasht Pagardi
 • Ahmad Nohegar
 • Hassan Vaghar fard
 • Ali Purjenaie
 • Abazar Majidi
 • Afshin Hanarbakhsh
چکیده [English]

In this study, the hydrogeological and geological conditions of ground water storage reservoirs in margin of Gharehchay River were considered in determining appropriate locations of aquifer layers by interpreting geophysical measurements. The water table in the margin and along with Gharehchay River is semi-deep and deep. Sediment’s diameter decrease and conductivity of solutions increase when we go far away from the river, toward the North. The appropriate zones for forming groundwater reservoirs with thickness of 50 to over 60 m were specified based on the geoelectric mapping. The sediment layer depth reduces when go toward Northern and Southern highlands. In these zones aquifer thickness is less than 20 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydrogeology
 • Aquifer Thickness
 • Gharehchy River
 • Geoelectrical Measu
 • ent