مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای تناسبی خطی برای مجاری دایره ‏‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرریزهای تناسبی که در آن‌ها بده با توان واحد بارآبی رابطه دارد به عنوان سرریزهای تناسبی خطی شناخته می‏شوند. این سرریزها به دلیل توان واحد بار آبی،‏ دارای برتری نسبت به سرریزهای متداول دیگر برای برخی از کاربردها هستند. در این پژوهش بر اساس مبانی نظری،‏ سرریزهای تناسبی خطی مختلف با مقاطع‌ مثلثی معکوس،‏ دودکشی و دو مثلثی معکوس طراحی شد. سپس،‏ با ساخت این سرریزها و نصب آن‌ها در یک مجرای دایره‌ای،‏ برقراری رابطه خطی بین بده و بار آبی به صورت آزمایشگاهی آزمون شد. یکصد و هشتاد آزمایش روی سرریز‏های مورد مطالعه در محدوده‏ی بده 1 تا 8 لیتر بر ثانیه انجام شد. نتایج وجود رابطه خطی بین بده و بار آبی در هر یک از سرریزهای طراحی شده را تأیید کرد و نشان داد که برای سرریز مثلثی معکوس 50% داده‏ها و برای سرریزهای دودکشی و دو مثلثی معکوس به ترتیب 66% و 73% داده‏ها دارای خطای نسبی بین 1%± از رابطه خطی برازشی هستند. همچنین مشخص شد که سرریز دو مثلثی معکوس انحراف کم‌تری از رابطه خطی نظری خود،‏ نسبت به نتایج به دست آمده برای دو سرریز دیگر داشته و عملکرد مطلوب‏تری ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of linear proportional weirs for circle conduit

نویسندگان [English]

  • Hamid Kianmehr
  • Salah Kouchakzadeh
  • Alireza Vatankhah
چکیده [English]

Proportional weirs in which the discharge is linearly related to the head are known as linear proportional weirs. Because of unit power of their head, linear proportional weirs are more preferable than other traditional weirs in some situations. In this research, based on theoretical concepts different linear proportional weirs having inverted triangular, chimney and two inverted triangular sections were designed. Then, the weirs were constructed and their linear relationship was examined experimentally. 180 runs were conducted to compile the data in the discharge range between 1 and 8 l/s. The data proved the presence of linear relationships for all the examined weirs. The results are shown that relative error of 50%, 66% and 73% of experimental data for inverted triangular weir, chimney weir and two inverted triangle weir are between 1%±. Also, it is observed that the two inverted triangular weir performed better than that of other two weirs, that is, the two inverted triangular weir data had the minimum deviation from its proposed relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge measu
  • ents
  • Circular conduit
  • Linear relationship
  • Proportional weirs
  • Weir