اثر دفلکتور در سرریز جامی شکل همراه با کانال نزدیک شونده روی طول پرش و تلفات انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از راه‌های افزایش راندمان استهلاک انرژی در سرریز جامی شکل،‏ استفاده از دفلکتور است. دفلکتور،‏ سازه گوه شکلی است که با ایجاد انحراف در جریان موجب تغییر مسیر قسمتی از جریان می‌شود. در این مطالعه جریان عبوری از جام با کانال نزدیک شونده،‏ با استفاده از دفلکتور به دو جریان تقسیم شده است. برای رسیدن به هدف‌های این مطالعه،‏ آزمایش‌ها در عددهای فرود 2.6،‏ 3.4 و 4.3 با دفلکتورهایی به طول ضلع 3،‏ 6 و 9 سانتی‌متر و زاویه 12،‏ 22،‏ 32 و 42 درجه انجام شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد برخورد این دو جریان با یکدیگر استهلاک انرژی در سازه فلیپ باکت را افزایش می‌دهد. استفاده از دفلکتور باعث حداکثر 62.1 درصد استهلاک انرژی شده است،‏ که این استهلاک 29 درصد با حالت بدون دفلکتور اختلاف داشت. هم‌چنین استفاده از دفلکتور،‏ طول پرش به شعاع باکت را کاهش داده است. حداکثر این کاهش 41.7 درصد نسبت به حالت بدون دفلکتور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Deflector on energy dissipation and jump length in the flip bucket spillway with approach channel

نویسندگان [English]

  • mohadeseh sadeghi
  • seyd habib musavi jahromi
چکیده [English]

One method to increase efficiency of energy dissipation in the flip bucket spillway is installation of deflector. Deflector is a wedge-shaped structure which creates changes in part of flow trajectory. In this study, flow in the bucket with approach channel were divided into two parts by deflector. For the purpose of this study, after setting up the physical model, experiments were conducted at three Froude numbers equal to 2.6, 3.4 and 4.3 by using deflectors with 3, 6, 9 cm length, and 12°,22°, 32° and 42° angles. Analysis of data showed that the clashing of these two flow trajectories increased energy dissipation in flip bucket. Energy dissipation by using deflector was 62.1% which is 29% more than the case without deflector. Also using of deflector led to decrease the ratio of jump length to bucket radius. The maximum decrease was 41.7% compared to the without deflector case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy dissipation
  • Physical model
  • Deflector
  • Jump length
  • Flip bucket spillway