تعیین هدررفت واقعی آب و شاخص‌های عملکرد نشت درشبکه آبرسانی شهر لار

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش قسمتی از شبکه توزیع آب شهر لار به‌عنوان محدوده مطالعاتی برای محاسبه مقادیر حجم هدر رفت آب و شاخص‌های عملکرد نشت در شبکه انتخاب شد. با نصب کنتور مغناطیسی و دیتالاگر در ورودی شبکه مورد نظر و نصب فشارسنج‌های دیجیتال فشار و دبی در فواصل زمانی 15 دقیقه‌ای ثبت شد و شاخص‌های عملکرد نشت شامل ILI,UBRL,TIRL تعیین شدند. بر اساس نتایج این پژوهش هدررفت واقعی آب بین 18.7%-12.1% با میانگین 15.5%،‏ TIRL بین 188.5-97.2 با میانگین 147.5 لیتر در روز به ازای هر انشعاب،‏ UBRL بین 44.6-34.2 با میانگین 40 لیتر در روز به ازای هر انشعاب و ILI بین 4.2-2.8 با میانگین 3.6 است که بیانگر وضعیت نامطلوب شبکه آب است. مقدار متوسط نشت قابل بازیافت برای هر انشعاب 107.5 لیتر در روز به ازای هر انشعاب است که با توجه به تعداد انشعاب سرویس (18100)،‏ نشت قابل بازیافت در کل شبکه 710199 مترمکعب در سال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of real water loss and leakage performance indicators in the water distribution network of the Lar city

نویسندگان [English]

  • Masoud Noshadi
  • Moslem Rasti
چکیده [English]

In this research, a part of the distribution network in Lar city was selected for the calculation of real loss volume and leakage indicators in the network. Magnetic flow meter, data logger, and digital Dickson pressure gauge were installed at the input of the network. The pressure and flow rate were recorded in 15 minutes time intervals. Then, on various stages of research real water loss and leakage performance indicators, including ILI, UBRL and TIRL were calculated. Based on the results, the real water loss was between 12.1-18.7% with an average of 15.5%. The Technical indicator for real losses (TIRL) during measured periods were in the range of 97.2-188.5 lit.d-1.con-1 with the mean of 147.5 lit.d-1.con-1. Unavoidable background real losses (UBRL) were between 34.2-44.6 with the mean of 40 lit.d-1.con-1 and infrastructure leakage index (ILI) was between 2.8-4.2 with the mean of 3.6, which indicate that the network condition is undesirable. The mean recyclable leakage for each connection is 107.5 lit.d-1.con-1, which considering the number of service connections (18100), the total recyclable leakage in water distribution network in Lar city is 710199 m3.year-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water distribution network
  • Water loss
  • Lar City
  • Leakage performance indicators