بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری بستر بر طول پرش و غلتاب در حوضچه‌های آرامش با شیب کف معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پرش هیدرولیکی یکی از انواع جریان‌های متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی تغییر می‌یابد و با استهلاک انرژی زیاد همراه است. در این پژوهش،‏ خصوصیات پرش هیدرولیکی شامل طول پرش و طول غلتاب پرش در حوضچه آرامش با شیب کف منفی مختلف (صفر،‏ 0.6-،‏ 1.3- و 2- درصد) با سه نوع زبری متفاوت (1،‏ 4 و 10 میلی‌متر) بررسی شد. نتایج نشان داد که مقادیر طول پرش و طول غلتاب پرش در یک حوضچه آرامش با شیب کف منفی و با بستر زبر نسبت به حالت افقی کاهش پیدا می‌کند. این زبری‌ها در شرایط متفاوتی با عددهای فرود در محدوده بین 4.9 تا 7.8 آزمایش شدند. در این پژوهش به طور متوسط کاهش طول پرش 39.6 درصد و طول غلتاب پرش 32.3 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Effect of Roughness on Length and Roller Length of Hydraulic Jump within Advese-slop Stilling Basin

نویسندگان [English]

  • nahid pourabdollah
  • Toraj Honar
  • rohollah Fatahi
چکیده [English]

Hydraulic jump is a kind of the rapidly varied flow that during this phenomenon the flow profile changes from supercritical to subcritical and causes substantial energy dissipation. In this research, hydraulic jump characteristics, including length of jump and roller length of jump within the stilling basin with different adverse slope (0, -0.6, -1.3 and -2%) and three different roughness (1, 4 and 10 mm) were investigated. Results showed that these characteristics on stilling basins with adverse slope and the rough bed were reduced respect to the classic jump situations. The experiments were performed on rough beds in different conditions where the Froude number varied between 4.9 and 7.8. In this research, the total length and the length of roller part of the hydraulic jump were decreased about 39.6 and 32.3 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic jump
  • Adverse slope
  • Length jump
  • Roller jump
  • Rough