بررسی عملکرد و پیشنهاد مناسب‌ترین سازه‌های کنترل در کانال‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک CanalMan

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از بین سازه‌های هیدرولیکی،‏ سازه‌های کنترلی با تنظیم سطح آب تأثیرزیادی در بالابردن راندمان و کاهش مصرف آب دارند. به‌دلیل تنوع سازه‌های هیدرولیکی و روش‌های مختلف بهره‌برداری،‏ مدل‌های مختلفی برای کنترل و تعیین رفتار جریان هنگام به کارگیری سازه‌های مختلف توسعه یافته‌اند. در این مطالعه مدل هیدرولیکی CanalMan،‏ برای شبیه‌سازی عملکرد سازه‌های کنترل در شبکه آبیاری فومنات درغرب استان گیلان به‌ کار برده‌ شده‌‌است. برای انجام شبیه‌سازی،‏ کانال BP19 در واحد عمرانی F2 شبکه فومنات انتخاب شده و برای بررسی وضعیت کانال،‏ بازدیدهایی قبل از شروع فصل آبیاری انجام شد. هم‌چنین بازدیدهایی پس از شروع آبیاری برای مشاهده نحوه بهره‌برداری از کانال و سازه‌های موجود در آن و نیز انجام اندازه‌گیری‌های لازم برای کسب اطلاعات مورد نیاز برای اجرای شبیه‌سازی به عمل آمد. در ادامه عملکرد سازه‌های کنترلی آمیل،‏ دریچه قطاعی و سرریز نوک‌اردکی در مدل شبیه‌سازی شدند تا مناسب‌ترین سازه از نظر هیدرولیکی برای کنترل سطح آب در کانال موردنظر انتخاب شود. با استفاده از شاخص‌های مولدن و گیتس مشاهده شد که سازه آمیل با کسب مقادیر متوسط 100،‏ 82 و 27 درصد به‌ترتیب برای شاخص‌های راندمان،‏ کفایت و عدالت تحویل،‏ بهترین سازه تنظیم برای کنترل و تنظیم جریان در کانال مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of performance and recommending most appropriate control structures in irrigation canals by using the CanalMan hydrodynamic model

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Safavi
  • Ebrahim Amiri Tokaldany
  • Mohamad javad Monem
  • Atefeh Parvaresh Rizi
چکیده [English]

Among hydraulic structures, water level control structures have a significant role in increasing water efficiency and decreasing the water consumption. Due to the diversity of hydraulic structures and operational methods, many different models have been developed for controlling and characterizing the behavior of various structures. In this research, CanalMan model is used to simulate the operation of control structures in Foomanat Irrigation Networks, located in the west of Guilan province. A canal in F2 unit, named as BP19, is chosen for field studies and simulations with the selected model. The canal has been visited before the irrigation season for considering its condition. More visits have been done after starting the irrigation season to see the status of the canal and operation hydraulic structures and the required data for the simulation were measured. Then the operation of different control structures such as Amil, Sector gate and Labyrinth weir were simulated and their behavior investigated to choose the best suitable water level control structure. Based on the Molden and Gates criteria, among the considered control structures, the Amil with average values of 100%, 82% and 27% for the indicators of delivery efficiency, adequacy and justice, respectively, had the best performance in control and regulation of flow in the considered canal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foomanat network
  • CanalMan Hydraulic model
  • Irrigation network
  • Flow Regulation structure