تأثیر تغییر غلظت کربن فعال بر زمان تعادل و کارآیی حذف فلز نیکل از محیط آبی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر مطالعات زیادی بر روی حذف فلزات سنگین از پساب صورت گرفته است. یکی از اهداف مهم مطالعات جذب،‏ تعیین زمان لازم برای جذب بهینه در سیستم جامد- مایع است. در این تحقیق علاوه بر بررسی تأثیر تغییر جرم جاذب بر زمان تعادل،‏ کارآیی جذب و مدل‌های سینتیک جذب نیز مورد بررسی قرار گرفت. برازش مدل‌های سینتیک لاگرگرن،‏ هو و همکاران،‏ آورامی،‏ الوویچ و پخش درون ذره‌ی بر داده‌های جذب نشان داد که مدل لاگرگرن و آورامی علاوه بر اینکه برآورد بهتری از مقدار qe به دست می‌دهند،‏ داده‌های جذب را نیز به خوبی توصیف می‌کنند توصیف می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iwpaet of activated carbon mass change on aquilibrium time and adsorption efficiency of Nickel metal from aqueous solutions

نویسندگان [English]

  • Shayan Shamohammdi
  • Mojdeh Salari Bardsiri
چکیده [English]

One of the major objective of adsorption studies is the determination of required time for optimal adsorption in the solid-liquid. system In addition to research on the effect of sorbent dose, balance time, the efficiency of adsorption and adsorption kinetics models were evaluated. Fitness of measured data with the predicted value by lagergren and Avrami model showed the model not only gives a good estimation of equilibriuim value of absorption but also describes absorption data well.One of the major objective of adsorption studies is the determination of required time for optimal adsorption in the solid-liquid. system In addition to research on t

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetic Models
  • Adsorption
  • Activeted Carbon
  • Nickel
  • Equilibrium Time