تحلیل و بررسی لایه‌های آبدار در دشت ورزنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق وضعیت هیدرولوژی و هیدروژئولوژی آب‌های زیرزمینی دشت ورزنه مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت هیدرولوژی،‏ میانگین دبی سالیانه رودخانه زاینده‌رود در ایستگاه‌های ورزنه و چم و محاسبه هیدروگراف واحد در دشت قرق بررسی شده است. در قسمت هیدروژئولوژی نیز با نرم‌افزار RockWorks Ver.15 لاگ چاه‌ها و همچنین مدل زمین‌شناسی دشت ورزنه،‏ با توجه به لاگ‌های منطقه و جنس لایه‌های آن‌ها تهیه شد و با استفاده از تراز آب زیرزمینی،‏ نقشه متوسط تراز آب در سفره آزاد و تحت فشار در دشت ورزنه با نرم‌افزار Surfer Ver. 10 تهیه و ترسیم شد. جریان و شیب هیدرولیکی آب زیرزمینی و همچنین نوسانات آب زیرزمینی در محدوده دشت بررسی شد. بیشترین شیب هیدرولیکی آب زیرزمینی به میزان 0.008 و از مرکز دشت به سمت جنوب شرقی است. از روی هیدرو گراف واحد 10 ساله دشت می‌توان دریافت که سطح آب زیرزمینی طی 10 سال گذشته به میزان 1.3 متر افت داشته که متوسط افت سالانه 13 سانتی‌متر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment and analysis of the aquifers in the Varzaneh plain

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Safari
  • Gholamreza Kamali
چکیده [English]

In this paper, the status of groundwater hydrology and hydrogeology plain of Varzaneh was studied. In the hydrology section, the annual average of Zayandehrood river flow in stations of Varzaneh and Cham was investigated. The unit hydrograph of the plain was also illustrated. In hydrogeology section, the software of RockWorks Ver.15 was used and log of wells and also the geological model of Varzaneh plain were prepared according to the logs and material of their layers. The contours lines of underground water level in unconfined and confined aquifer in the Varzaneh plain were drawn using Surfer Ver.10 software. Also the hydraulic gradient for groundwater flow in the plain area was found. The maximum value of hydraulic gradient was 0.008 from center of plain to the South East. In the past decade, the ten-years unit hydrograph of plain showed that the amount of underground water level was dropped by 1.3 meters, i.e. which the mean of annual loss was 13 centimeters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varzaneh plain
  • Hydrogeology
  • Underground water level
  • Confined aquifer