راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین‌های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی برای حل مسایل تخصیص بهینه منابع آب در سال‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته است. در این میان عامل عدم حتمیت یکی از عوامل مهم و بنیادی در مدل‌سازی این گونه مسائل است. در مطالعه حاضر،‏ مدلی برای تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری نکوآباد در استان اصفهان برای سال‌های 1393- 1391 ارایه شده است. جهت اعمال شرایط عدم حتمیت از دو روش برنامه‌ریزی با پارامترهای بازه‌ای (IPP)‎ و برنامه‌ریزی فازی بازه‌ای دو مرحله‌ای با برش‌های ∝ نامتناهی (TSIFP)‎ استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان حفاظت سیستم در مقابل عدم حتمیت (استفاده از روش TSIFP به جای IPP)‎،‏ مقدار حد میانی کل سود ناخالص کشاورزان حاصل از انتقال آب در طی سه سال افق برنامه‌ریزی از 3724.5 به 3565 میلیارد ریال (4.3 درصد) کاهش می‌یابد. در نهایت،‏ استفاده از الگوی تخصیص ارایه شده در روش TSIFP جهت حفاظت بیشتر سیستم در مقابل خسارت‌های ناشی از عدم اعمال شرایط نامطمئن برای آب قابل دسترس توصیه می‌شود. جهت جبران کاهش سود ناخالص کشاورزان در این الگو،‏ سیاست‌های افزایش کارایی توصیه می‌شود. همچنین،‏ اصلاح سازه‌های قدیمی شبکه آبیاری نکوآباد در دو منطقه نجف‌آباد و فلاورجان با بیشترین مقدار تخصیص آب برای کاهش اتلاف آب در این شبکه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal allocation strategies of irrigation water and coastal land of Nekooabad irrigation network under uncertainty

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sabouhi
  • Mostafa Mardani
چکیده [English]

Optimal allocation of water resources by using mathematical programming models has been considered in the recent years. Uncertainty is one of the important and fundamental factors in the modeling of these type of problems. The present study develops a model for optimal allocation of water in Nekooabad irrigation network in Esfahan province established in 2012- 2014. In order to considering the uncertainty, the Interval- Parameter Programming (IPP) and Two- Step Infinite ∝- Cuts Fuzzy Linear Programming (TSIFP) were used. The results showed that as increasing degree of conservatism against uncertainty (used of TSIFP instead of IPP), the middle bound of gross margin benefit reduced from 3724.5 to 3565 billion Rials (4.3 percent) for delivering water in the years of planning horizon. Finally, using the allocation model presented in TSIFP to approach the more protection of the system against losses, due to the lake of uncertainty for water availability, is recommended. To compensate loss of gross benefit of farmers in this recommended pattern, efficiency enhancement policies emphasized. Also, benefit of old structures of Nekooabad irrigation network in the area of Falavarjan and Najafabad, with the highest value of allocation of water, to reduce waste water in this network is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural land allocation
  • Gross margin
  • Uncertainty
  • Irrigation water allocation
  • Nekooabad