توزیع و تحویل بهینه آب در کانال AMX از شبکه آبیاری ورامین با استفاده از الگوریتم سیستم جامعه مورچگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به عملکرد ضعیف کانال‌های توزیع در شبکه‌های آبیاری ارایه روش‌های مؤثر در بهبود عملکرد و بهره‌برداری بهینه ضروری به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی توزیع و تحویل آب یک مسأله پیچیده بهینه‌سازی چند هدفه،‏ چند متغیره و چند محدودیتی است که حل آن نیازمند کاربرد روش‌های توانمند بهینه‌سازی است. در این پژوهش از الگوریتم بهینه‌سازی سیستم جامعه مورچگان (ACS)‎ برای حل مسأله توزیع و تحویل آب در کانال AMX از شبکه آبیاری ورامین با یازده آبگیر استفاده شده است. برای توزیع زمانی تحویل آب به آبگیرها سه بلوک آبیاری در نظر گرفته شد. دسته‌بندی آبگیرها در این بلوک‌ها و زمان‌بندی تحویل آب به آن‌ها به صورتی تعیین شد که با کمترین ظرفیت کانال،‏ آب مورد نیاز آبگیرها در دور آبیاری تحویل داده شود. با توجه به نتایج تحقیق،‏ حداکثر ظرفیت کانال 1.15 متر مکعب بر ثانیه به دست آمد که در مقایسه با روش PSO،‏ 490 لیتر بر ثانیه کمتر است. همچنین تعداد تنظیمات سراب،‏ یک تنظیم کمتر از روش PSO به دست آمد. نتایج حاکی از برتری روش ACS نسبت به روش PSO است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal water delivery and distribution in AMX canal of varamin irrigation network using ACS algorithm

نویسندگان [English]

  • Saheleh Kakouie
  • Alireza Emadi
چکیده [English]

Regarding the poor performance of distribution canals in irrigation networks, offering effective methods to improve performance and optimal operation is considered necessary. Water distribution and delivery scheduling is a complex, multi- objective, multi- variable, and multi- constraint problem, which requires powerful optimization methods to be solved. In this study, ACS Algorithm is used for solving water delivery problem in AMX canal of Varamin irrigation network with 11 intakes. Three irrigation blocks were considered for temporal distribution of water delivery intakes. Intake classification in the blocks and scheduling of water delivery was determined so that intake demand water in irrigation duration is delivered by minimum of canal capacity. Based on research results, the maximum canal capacity achieved 1.15 m3/s. compared to PSO, the canal capacity was 490 l/s less than ACS. Also, the number of upstream gate regulations obtained 1 regulation less than PSO method. Results indicates the preferably of ACS method to PSO method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation Canals
  • ACS Algorithm
  • Optimal Scheduling
  • Varamin Irrigation Network