تخمین بهره‌وری آب کشاورزی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر MODIS و AVHRR و داده‌ لایسی‌متر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مفهوم بهره‌وری آب کشاورزی برای سیاست‌گذاران بخش آب و غذا در سطوح وسیع و حوضه آبریز دشت اهمیت دارد. همین امر لزوم استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور را گوشزد می‌کند که طی دهه‌های گذشته به شدت در مطالعات به کار برده می‌شوند. این تحقیق در پایین‌دست شبکه دشت قزوین انجام شده است،‏ با استفاده از تصاویر MODIS و AVHRR مقادیر تبخیر- تعرق و ماده خشک تولیدی واقعی با استفاده از الگوریتم سبال محاسبه شد. در انجام این تحقیق از چهار تصویر بدون ابر AVHRR و MODIS که تطابق زمانی با داده‌های لایسی‌متری دارد،‏ استفاده شد. در اجرای الگوریتم سبال در تصاویر به طور همزمان نرم‌افزارهای ENVI و ILWIS به کار گرفته شد. نتایج حاصل از الگوریتم در هر چهار تصویر با یکدیگر و با داده‌های لایسی‌متر زهکش‌دار موجود در منطقه در هر چهار روز به طور جداگانه ارزیابی شد. مقایسه مقادیر تبخیر- تعرق به دست آمده از تصاویر با داده‌های لایسی‌متر،‏ دقت نتایج به دست آمده از تصاویر بدون ابر MODIS و AVHRR را به ترتیب R2=0.92 و R2=0.81 برآورد کرده‌ است. پس دقت تصاویر MODIS در برآورد تبخیر- تعرق و بهره‌وری آب با استفاده از الگوریتم سبال بیشتر است. متوسط بهره‌وری آب کشاورزی برای گندم در دشت قزوین از تصاویر MODIS دارای مقدار 0.76 و در تصاویر AVHRR دارای مقدار 1.03 کیلوگرم در متر مکعب و از داده‌های لایسی‌متر 0.9 کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural water productivity in Qazvin plain by MODIS and AVHRR images and Lysimeter data

نویسندگان [English]

 • Abbas Kaviani
 • Teimour Sohrabi
 • Peiman Daneshkar Arasteh
چکیده [English]

Agricultural water productivity is an important concept for water and food managers on large scale, and caused to developing remote sensing technique on several last decades. This research was done on Qazvin irrigation network and was estimated evapotranspiration and dry biomass by using SEBAL algorithm on four MODIS and AVHRR cloudless images. Pre-processing and processing on images were done by ENVI and ILWIS models. The estimations of SEBAL were compared with lysimeter data which comparison results on MODIS and AVHRR showed correlation coefficient 0.92 and 0.81, respectively. Finally, SEBAL produced better evapotranspiration and water productivity estimations when MODIS has been used. Average of wheat water productivity amount measured 0.76 kg/m3 by lysimtere and this amount were estimated 1.03 kg/m3 by MODIS and 0.9 kg/m3 by AVHRR images.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water productivity
 • ote sensing
 • Qazvin plain
 • MODIS
 • ENVI
 • ILWIS
 • AVHRR
 • SEBAL