نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد- گروه مهندسی آب

چکیده

آب زیرزمینی دشت شهرکرد فقط منبع مهم آب برای مصارف مختلف در دشت شهرکرد است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات زمانی و تغییرات مکانی EC (هدایت الکتریکی)،‏ TDS (کل جامدات حل ‏شده)،‏ TSS (کل جامدات معلق) و کدورت در آب زیرزمینی شهرکرد بود. در این مطالعه از97 حلقه چاه در خرداد،‏ تیر،‏ شهریور و آبان  1389 نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که میانگین EC در خرداد و تیر نزدیک به هم و حدود μS/cm 530 بود و تا آبان به حدود μS/cm  370  کاهش یافت (0.05⟩P). براساس میانگین های EC و TDS آب زیرزمینی شهرکرد برای شرب و آبیاری کیفیت مناسبی داشت. پهنه بندی ها نشان داد در اکثر زمانها در نیمه جنوبی دشت غلظت املاح حل شده و معلق بیشترین است. کیفیت آب در همه زمانها از لحاظ میانگین TDS برای آبیاری قطره ای نیز مناسب بود. این در حالی بود که در اکثر اوقات میانگین TSS آب در گروه متوسط برای گرفتگی قطره چکانها قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal fluctuations in spatial variability of salinity and suspended solids in Shahrekord aquifer and its implications for drip irrigation

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Samira Heshmati
 • Habibollah Beigi Harchegani
 • Alireza Davoodian Dehkordi
 • Sayyed-Hassan Tabatabaei
Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, CHB, Iran
چکیده [English]

Shahrekord aquifer is the primary resource of water for various uses across Shahrekord plain. The main objectives of this study were to investigate the fluctuations in spatial variability and zonal mapping of conductance (EC), total dissolved solids (TDS), total suspended solids (TSS) and turbidity of Shahrekord groundwater during a year. Ninety-seven wells were sampled during four occasions (June, July, September, and November) in 2010. The mean of EC (both approximately 530 µS/cm) in June and July reduced to 370 µS/cm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TDS
 • Turbidity
 • Zonal mapping
 • Groundwater
 • EC
 • Temporal fluctuations
 • TSS