اصلاح و بهینه سازی مدل DRASTIC با استفاده از عامل شوری به منظور ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت کیفیت آب‌های زیرزمینی،‏ هدایت الکتریکی است افزایش هدایت الکتریکی موجب کاهش کیفیت آب شرب و خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر روی خاک و کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود. آسیب‌پذیری تمایل یا احتمال رسیدن آلاینده‌ها به یک مکان مشخص در آبخوان بعد از تولید در سطح زمین است. ارزیابی آسیب‌پذیری به عنوان ابزاری مناسب در تصمیم‌های مدیریتی اهمیت دارد. در این پژوهش از میان مدل‌های رایج در ارزیابی آسیب‌پذیری،‏ مدل DRASTIC با توجه به ترکیب شاخص‌های تأثیر‌گذار هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی بر انتقال و یا عدم انتقال آلودگی استفاده شد. عامل شوری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روی کیفیت آب تحت عنوان شاخص آلایندگی وزن و رتبه‌دهی شده و به عنوان یکی از لایه‌های لازم در تهیه نقشه شاخص دراستیک اصلاح شده استفاده شد. با توجه به عدم دقت روش‌های شاخص- همپوشانی (منطق بولین) و مشکلات مربوط به مقادیر نزدیک مرز دسته‌بندی‌ها از منطق فازی به دلیل داشتن سیستم رتبه‌بندی منطقی و واقع‌بینانه‌تر برای تصحیح رتبه‌بندی پارامترهای کمی مدل DRASTIC اصلاحی و پارامتر EC استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل دراستیک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان دهنده همبستگی بالای خروجی شبکه عصبی مصنوعی و شاخص DRASTIC اصلاح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification and optimization of DRASTIC model using the salinity factor for vulnerability assessment of SARKHON plain aquifer

نویسندگان [English]

  • fateme riahi
  • ahmad nohegar
  • majid kholghy
  • hasan vagharfard
چکیده [English]

One of the important indicators of the quality status of groundwater is electrical conductivity. Increase in electrical conductivity reduces water and soil quality and as a result agriculture product. Vulnerability is arrival inclination or probability of pollutant to a certain place of aquifer after producing in earth surface. Vulnerability assessment as a suitable method is very important in managerial decisions. In this study among the popular models, DRASTIC model was used due to its power in combining effective hydrologic and hydro-geological parameters on transfer or lack of transfer of pollution.. Salinity is assumed as one of the important and effective factors on water quality which is weighted and rated as pollution index. It is also used as one of the required layers for drawing modified drastic index map. Fuzzy logic system as a more realistic ranking comparison of overlap-index methods (Bolin logic) offers a suitable method to solve problems related to the high levels of boundary classified returns. Hence, fuzzy logic was used to refine and modify ranking quantity parameters of DRASTIC model and EC factor. Results of the simulation of DRASTIC model with using artificial neural network showed high correlation of artificial neural network' output and modified DRASTIC model index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SARKHON plain
  • Modification and optimization
  • Vulnerability
  • Simulation
  • DRASTIC model
  • Fuzzy logic