ضریب گیاهی، بهره‌وری و ضریب حساسیت آبی کوشیا تحت تنش شوری و رژیم‌های آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به کمبود آب و کاهش کیفیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک،‏ روش کم‌آبیاری،‏ استفاده از آب-های شور،‏ کاشت گیاهان شورزیست در اراضی حاشیه‌ای و افزایش بهره‌وری آب راهکارهای مدیریتی مناسبی می‌باشند. به منظور تعیین ضریب گیاهی،‏ میزان بهره‌وری آب و ضریب حساسیت عملکرد گیاه شورزیست کوشیا آزمایشی با شش سطح آب شور (1.5،‏ 7،‏ 14،‏ 21،‏ 28 و 35 دسی زیمنس بر متر) و چهار سطح کاربرد آب (50،‏ 75،‏ 100،‏ 125% نیاز آبی) در سال 1388 بصورت کشت بهاره در اراضی شمالی استان گلستان انجام شد. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش میزان بهره‌وری آب و ضریب گیاهی شد. تا شوری 21 دسی زیمنس بر متر تنش کم‌آبی تاثیری بر حساسیت گیاه ندارد در حالی که در شوری 28 و 35 دسی زیمنس بر متر ضریب حساسیت گیاه در تیمارهای کم‌آبی افزایش یافت. بنابراین مدیریت کم آبیاری تا شوری 21 دسی‌زیمنس‌بر‌متر را می‌توان در کوشیا مورد استفاده قرار داد. کاهش میزان ضریب گیاهی تحت تنش شوری در مدیریت آبیاری باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین کوشیا از گیاهان زراعی متحمل به تنش خشکی بوده و می‌توان در شرایط شوری از روش کم آبیاری برای مدیریت آبیاری در این گیاه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crop coefficient, water productivity, yield response factor of spring Kochia under irrigation regimes and salinity

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Salehi
  • Mohhamad Kafi
  • Alireza Kiani
چکیده [English]

In order to cope with water scarcity and reduction of water quality in arid and semi-arid environment; using saline water, deficient irrigation method and halophytes cultivation in marginal area and increasing water productivity are the most important management practice. To determine the crop coefficient, yield response factor and water productivity of Kochia on marginal land which are irrigated with saline water, plants was grown with six levels (1.5, 7, 14, 21, 28, and 35 dS/m) of saline water and four levels of applied water (50, 75, 100, and 125 percent of water requirement) at north of Golestan province in 2009. Results showed that salinity decreased water productivity and crop coefficient. Up to 21 dS/m salinity there was not significant effect on yield response factor, but it increased at 28 and 35 dS/m under deficit irrigation. Therefore, deficit irrigation can be used successfully up to 21 dS/m salinity. In addition to that, crop coefficient reduction should be considered for irrigation management. Kochia is drought tolerant plant and deficit irrigation and saline water can be used for producing kochia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halophyte
  • Saline water
  • Deficit irrigation
  • Water use efficiency