بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفنگاه پسماندهای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

در ایران آلودگی‌های زیست محیطی ناشی‌از‌دفن پسماندها به خصوص در شهرهای‌پرجمعیت افزایش‌یافته‌است.یکی از راه های پیشگیری ازآلودگی،‏ پالایش و حفاظت از منابع آب و خاک "گیاه پالایی" می‌باشد. وتیور‌ از‌جمله گیاهان به‌کار‌ رفته در‌این ‌راستا است‌که‌دارای‌صفات ‌ویژه‌ای‌ چون‌جذب‌فلزات سنگین،‏ مقاومت در برابرخشکی،‏ شوری،‏ قلیایی،‏ اسیدی وسدیمی‌بودن خاک می‌باشد. در این تحقیق امکان استفاده از وتیور در محوطه دفن پسماندهای شهری که فاقد سیستم زهکشی می‌باشد،‏ بررسی شد. نتایج نشان داد وتیور تحت آبیاری با شیرابه دفنگاه تا غلظت 20% دچار هیچ‌گونه مشکلی از نظر رشد‌‌نمی‌شود در صورتی که نمونه‌های تحت آبیاری با غلظت 80% از همه نمونه‌ها رشد کمتری‌ داشتند. رشد نمونه‌های 50% در روزهای میانی کند شده اما تا روزهای پایانی به رشد خود ادامه‌دادند. مقادیر جذب فلزات سنگین مثل نیکل،‏ روی و منگنز در همه نمونه‌ها پایین‌تر از حد سمیت وتیور بود. میزان جذب مس در وتیور در تیمار تحت آبیاری با غلظت 80% شیرابه برابر 14.25 میلی‌گرم بوده که در آستانه سمیت گیاه قرار‌داشت. نتایج به دست آمده مبین آن است که از وتیور می‌توان در دفنگاه‌های قدیمی و حاشیه دفنگاه‌های جوان که فاقد سیستم زهکشی می‌باشند به عنوان پوشش گیاهی جهت پیشگیری از آلودگی،‏ پالایش و حفاظت از منابع آب و خاک به طور موثر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the ability of Vetiver Grass to refinement city landfill residuals

نویسندگان [English]

  • Hanieh Jalalipour
  • Ali Asghar Ghaemi
.
چکیده [English]

In Iran, many waste disposal sites are the source of environmental pollution problem. This problem has occurred due to increasing amount of solid waste, especially in major cities.The technology of using plants (phytoremediation), is a new green technology that can be used very easily with low cost to prevent, uptake and refine water and soil contamination. Vetiver has been successfully used for erosion and sediment control as well as soil and water conser-vation due to its unique morphological, physiological and ecological characteristics. In this research the potential of using vetiver to refine landfill soil of Shiraz city was studied. Results indicated that vetiver can growth in landfill leachate up to 20% concentration without any problem, while the growth decreases at 80% concentration till the plants die and was mini-mum at 50% concentration. Absorption of heavy metals such as Ni, Zn, and Mn was lower than the toxic level for Vetiver. The uptake of Cu in 80% leachate concentration was 14.25 mg which was in the threshold toxic level for vetiver. Result indicated that the Vetiver grass can be used to prevent, uptake and refine water and soil contamination in a young landfill where the leachate strength is high at the site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vetiver
  • heavy metals
  • landfill
  • leachate
  • refinement