مکان‌یابی تغدیه مصنوعی با استفاده از GIS در دشت ماهی‌دشت کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه کشاورزی باعث افزایش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت ماهی‌دشت کرمانشاه شده است. این افزایش بهره‌برداری و همچنین خشکسالی‌ها باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است. یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش این بحران،‏ تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی است. انتخاب مکان مناسب برای اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی از مهمترین مراحل این طرح‌ها است. در تحقیق حاضر برای مکان‌یابی پخش سیلاب،‏ از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)‎ استفاده شد. برای این منظور،‏ 7 عامل مؤثر در مکان‌یابی تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب در نظر گرفته شد. سپس لایه‌های اطلاعاتی هر یک از این عوامل در محیط GIS تهیه شد. محدوده‌های تغییراتی لایه‌ها بر اساس اهمیت آن‌ها در مکان‌یابی،‏ طبقه‌بندی شده و سپس لایه‌های اطلاعاتی نسبت به یکدیگر و طبقات هر لایه اطلاعاتی با توجه به اهمیت در مکان‌یابی،‏ با استفاده از سیستم تحلیل سلسله مراتبی (AHP)‎ ارزش‌گذاری شده و در محیط GIS تلفیق یافت. در نتیجه این تحقیق،‏ %6 از گستره دشت در قالب 5 ناحیه مجزا و با وسعت 2498.75 هکتار به عنوان مناسب‌ترین مکان برای تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی به روش پخش سیلاب،‏ انتخاب شد. برای نواحی انتخابی میزان رواناب تولیدی محاسبه و الویت مکان‌های انتخابی با توجه به موجودیت منابع آب مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial recharge site selection by utilizing GIS in Kermanshah's Mahidashat plain

نویسندگان [English]

  • Abdollah Taheri Tizroo
  • Hassan Mashayekhi
  • Mohammad Zare
چکیده [English]

Agricultural development has increased exploitation of groundwater resources of Mahidasht plain, Kermanshah, Iran. The increased utilization on one hand, and severe droughts conditions on the other hand, have intrigued severe drop in groundwater level in theis plain. To mitigate the crisis, artificial recharge of groundwater is a suitable alternative. Selecting feasible locations for the implication of artificial recharge is the most important step in such projects. In the present research, the Geographic Information System (GIS) was utilized for locating of flood spreading. For this purpose, six important parameters were selected in feasible artificial recharge by flood spreading method. Each of the data layers in GIS environment was developed. Layers were classified with respect to their importance in recharge feasibility selection and hence were valued by Analytical Hierarchy Process (AHP) and then integrated in Geographical information system (GIS) environment. The results of this research showed that 6 percent of Mahidsht plain positioned in five separate regions with total area 2498.75 hectares are the most suitable location for artificial groundwater recharge by application of flood spreading method. The selected regions were categorized according to areas of priority sites of runoff production according to the availability of water resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Artificial feeding
  • GIS
  • Flood spreading
  • Information layers