تحلیل دو متغیره مشخصه‌های شدت و مدت خشکسالی هواشناسی ‌(مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خشکسالی یکی از بلایایی طبیعی است که ناشی از کاهش طولانی مدت رطوبت است. خشکسالی هواشناسی به دوره ممتد کمبود نزولات جوی گفته می‌شود و دارای چندین مشخصه (شدت،‏ مدت و بزرگی) است. این مشخصه‌ها وابسته به هم هستند و به دلیل این همبستگی،‏ پایش خشکسالی فقط بر اساس یک مشخصه نمی‌تواند شرایط واقعی منطقه را به خوبی نشان دهد. پس بهترین روش پایش خشکسالی،‏ تحلیل مشخصه‌های آن به صورت توأم می‌باشد. در این تحقیق خشکسالی هواشناسی در استان کرمانشاه به صورت دو متغیره و بر اساس دو مشخصه شدت و مدت،‏ با توابع چند متغیره کاپولاس تحلیل شد. برای این کار سه تابع کاپولای گروه ارشمیدس به داده‌های شدت و مدت خشکسالی برازش داده شدند و تابع گامبل به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. در نهایت با این تابع احتمال وقوع و دوره بازگشت دو متغیره خشکسالی به صورت شرطی و غیرشرطی در منطقه مورد مطالعه مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان داد،‏ بحرانی‌ترین خشکسالی با شدت 259.3 میلی‌متر و به مدت 18 ماه در قسمت غربی منطقه اتفاق افتاده که بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دو متغیره،‏ این خشکسالی دارای کمترین احتمال وقوع و بزرگترین دوره بازگشت نسبت به سایر خشکسالی‌های اتفاق افتاده در این منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A bivariatie analysis of meteorological drought duration and severity (case study: Kermnashah province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mirakbari
  • Arman Ganji
چکیده [English]

Drought is one of natural disasters related to prolonged decrease of humid in a region. Meteorological drought is related to prolonged decrease of precipitation and has several characteristics (severity, duration, magnitude). These characteristics are interrelated and because of this correlation, drought monitoring based on one characteristic cannot fully represent region conditions. Thereby, the best method is monitoring of drought characteristics simultaneously. In this research, meteorological drought was analyzed in Kermanshah province based on two characteristics, i.e. severity and duration using multivariate copulas function. Three families of Archimedean copulas were fitted to drought severity and duration. Gumble copula was selected as the best fit. Finally, the joint probability and return periods are determined using Gumble copula in the study area. The results showed severe drought has occurred in the western part of region with 259.3 mm severity and 18 months duration. Based on bivariate analysis, this drought has lowest probability and biggest return period than other droughts in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meteorological drought
  • Severity and duration
  • Bivariate analysis
  • Copula function