تأثیر شیبدار کردن رویه پله‌های حفاظتی برای کنترل آب‌شستگی کانال‌های فرسایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از سازه‌های آبی برای پایدارسازی بستر کانال‌های فرسایشی،‏ پله‌های متوالی است. این پله‌ها مانند سازه آبشار ‌قائم،‏ در معرض تهدید آب‌شستگی هستند. هدف این تحقیق ارزیابی میزان آب‌شستگی در پایین‌دست آبشارهای قائم (استخر- پله) با استفاده از مدل آزمایشگاهی است. آزمایش‌ها روی پله‌ها رویه‌های با زاویه‌ 0،‏ 20،‏ 30 و 40 درجه نسبت به افق و دبی‌های 10،‏ 20،‏ 30،‏ 40 و 50 لیتر بر ثانیه و شیب‌ کف فلوم در حالت‌های 1%،‏ 2% و 3% صورت گرفت. نتایج نشان داد قراردادن صفحه (رویه) با زاویه 40 درجه نسبت به افق در وجه بالایی باعث می‌شود حداکثر عمق آب‌شستگی پایین‌دست در شیب‌های 1%،‏ 2% و 3% به ترتیب 41،‏ 15 و 21 درصد نسبت به حالت شاهد (پله بدون رویه شیبدار) کاهش یابد. نتایج نشان می‌دهد‌‌‌‌‌‌‌ که محل وقوع حداکثر عمق آب‌شستگی به سمت پایین‌دست متمایل می‌شود. این امر به پایداری پله کمک می‌کند. بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان بیان کرد که استفاده از رویه با زاویه مناسب می‌تواند کارایی پله- استخر را برای حفاظت بستر کانال‌های فرسایشی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of inclined crest Step- pool on scouring protection in erodible channels

نویسندگان [English]

  • Kobra Noori Pashaie
  • Roohollah Fatahi Nafchi
  • Hosein Samadi Borojeni
چکیده [English]

One of the aquatic structures used for protecting erodible channel beds is serial step- pools. These steps are exposed to danger of scouring similar to the vertical drops structures. The purpose of this paper is to evaluate scouring rate downstream of the step- pools. For such a task, the laboratory flume was used. The experiments were conducted providing steps with vamp slope angles of 0°, 20°, 30° and 40°, and discharges of 10, 20, 30, 40 and 50 liters per second with flume slopes of 1%, 2% and 3%. The results showed that by installing vamp segment on the steps with slope angle of 40°, the maximum depth of downstream scouring in comparison with base case (step without vamp) is decreased by 41%, 15% and 21% for flume bed slopes of 1%, 2% and 3%, respectively. Also, these results denote that installation of a vamp on the steps caused location of maximum scouring depth moving significantly toward downstream helping step stability. Based on the results of this paper, it is declared that using vamp segment on the step, increases the pool- step efficiency for protecting erodible channel beds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erodible channel
  • Maximum scouring depth
  • Vamp segment
  • Pool
  • step