بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

تکیه‌گاه‌های پل موجب تنگ شدن مقطع رودخانه و تغییر الگوی جریان می‌شوند. تمرکز بیش از حد سرعت،‏ افزایش تنش برشی بستر،‏ گرداب‌ها و در نتیجه آب‌شستگی موضعی در اثر وجود تکیه‌گاه پل در رودخانه ایجاد می‌شود. یکی از روش‌های کاهش آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه‌های پل،‏ نصب طوق است. طوق با منحرف کردن جریان رو به پایین،‏ موجب کاهش آب‌شستگی و به تأخیر افتادن پیشرفت آب‌شستگی می‌شود. در این تحقیق تأثیر طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش‌ها در یک فلوم به طول 6 متر و با عرض 0.8 ‌متر،‏ در شرایط آب زلال و با نسبت سرعت 0.85 انجام شد. نتایج نشان داد که با کاربرد طوق‌های مختلف 63.5 تا 100 درصد کاهش آب‌شستگی وجود داشت و علاوه بر آن باعث تأخیر زمانی آب‌شستگی نیز شدند. همچنین طوق‌ها موجب انتقال حداکثر عمق آب‌شستگی به پایین‌دست تکیه‌گاه پل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of collar effect on scour reduction around vertical semicircular bridge abutments

نویسندگان [English]

  • Mikaiel Moradpour
  • Davood Farsadizadeh
  • Ali Hoseinzadeh Dalir
Tabriz uni
چکیده [English]

Bridge abutments cause constriction in river section and change the pattern of river flow. Due to presence of a bridge abutment in a river, velocity and bed shear stress increase, vortices are formed and finally local scouring around structure commences leading to a scour holes development. In order to reduce scouring around bridge abutments, one method is to implement collars. They mitigate scour and produce a time delay in scour holes development process by deflecting the down flow. In this research, the effect of a collar on scour reduction around vertical semicircular bridge abutments was investigated experimentally. Experiments were conducted in a flume 6 m long, 0.8 m wide under clear water condition (0.85). The results showed that collars reduced the scour depth significantly, and 63.5 to 100 percent reduction on the scour depth and delay on the time of scouring were observed using different collars. Maximum scour depth also moved downstream of the bridge abutment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semicircular bridge abutment
  • Scour
  • Scour reduction
  • Collar