بهینه‌سازی منحنی فرمان بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی با توسعه یک مدل هیبریدی برنامه‌ریزی خطی- الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای بهره‌برداری از سیستم مخازن،‏ بهره برداران معمولاٌ در عمل از منحنی های فرمان پیروی می‌کنند. منحنی فرمان بیانگر مقدار تخلیه مورد نظر از مخزن یا حجم مطلوب ذخیره مخزن در یک بازه زمانی مشخص از سال است. در تحقیق حاضر از ترکیب الگوریتم ژنتیک با مدل شبیه سازARSP برای بهینه‌سازی منحنی فرمان بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی استفاده شده است. در این مدل هیبریدی،‏ تخصیص آب در هر واحد زمانی با برنامه‌ریزی خطی و جستجوی احجام آستانه منحنی فرمان با تعریف یک برنامه‌ریزی غیرخطی و استفاده از یک الگوریتم ژنتیک ساده انجام شده است. قابلیت مدل توسعه داده شده با تعریف و تحلیل سیستم منابع آب سه مخزنی در رودخانه زهره ارزیابی شد. محاسبات نشان داده است که ترکیب یاد شده،‏ محدودیت‌های مدل سازی را تا حد زیادی مرتفع ساخت،‏ سرعت همگرایی بهینه‌سازی را افزایش داد و کل روند برنامه‌ریزی و مدیریت در سیستم‌های پیچیده بسیار انعطاف‌پذیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

multi-reservoir systems operating rule curve optimization using a linear programming-genetic algorithm hybrid model

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Taghian
  • Fereidoon Radmanesh
  • Alimohammad Akhondali
  • Ali Haghighi
چکیده [English]

Operators usually follow the rule curves for operation of a reservoirs system in actual conditions. Rule curve indicates desired release or target storage volume for a reservoir in the specified period of year. In the present study, combination of a simple genetic algorithm with the simulation model (ARSP) was used for multiple reservoir systems to find optimum rule curves. In this hybrid model, a linear programming was used for water allocation per single period. In addition, the genetic algorithm through a nonlinear programming was utilized for searching the rule curves. Capability of the developed model was evaluated by defining and analyzing of the three dam water resources systems in Zohre River. Calculations showed that the above combination improved the limitation modeling greatly, increased optimization convergence rate and made considerable flexibility for total process of planning and management in complex systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule curve
  • Multi
  • reservoir system
  • Genetic algorithm
  • Linear programming
  • Hybrid models