کنترل آب‌شستگی تکیه‌گاه پل در قوس رودخانه با استفاده از سنگ‌چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله روش‌های ساده و در بسیاری مواقع به صرفه برای حفاظت تکیه­گاه پل در مقابل آب­شستگی، استفاده از پوشش سنگ‌چین است. مرور منابع نشان داد که تا کنون تحقیقی که در آن طراحی قطر سنگ­چین در قوس رودخانه­ ها به طور اصولی مورد مطالعه قرار گرفته باشد، صورت نگرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل فیزیکی، سه نوع سنگ­چین با چگالی1.51، 2.05، 2.65 و با قطرهای 4.75، 9.52، 12.7 و 19.05 میلی­متر در محل تکیه ­گاه پل و در موقعیت 75 درجه از قوس 90 درجه و با چهار دبی 17، 20، 23 و 28 لیتر بر ثانیه (متناسب با دامنه عدد فرود 0.19 تا 0.58) آزمایش شد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از این تحقیق، فرمول مناسب با درصد خطای 5.80 درصد و ضریب همبستگی 0.97 به منظور تخمین اندازه­ی مناسب قطر سنگ­چین در محل تکیه­گاه پل واقع در قوس رودخانه استخراج شد. همچنین فرمول ارایه شده توسط تحقیق حاضر با روابط ارایه شده از مطالعات پیشین بر روی سنگ­چین اطراف تکیه­گاه واقع در مسیر مستقیم مقایسه شد و ضریب تصحیح مناسب برای استفاده از  این روابط در قوس ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of Scour at Bridge Abutment at River Bend by Riprap

نویسندگان [English]

  • Mahvash Mansouri Hafshejani
  • Mahmoud Shafaie
چکیده [English]

Using riprap is one of the common and economical methods for bridge abutment protection against scouring. Literature review showed that no study could be found for designing riprap size for protection of bed at bridge abutments which are located at the bends of rivers. For this purpose, physical model experiments were conducted with three types of ripraps of specific gravities of 1.51, 2.05 and 2.65, and sizes of 4.75, 9.52, 12.7 and 19.05 millimeters. Tests were conducted under various discharges of 17, 20, 23 and 28 lit/s(corresponding to the Froude number ranging from 0.19 to 0.58). The wing wall abutment was located at 75 ° of 90 ° of the river bend. The suitable size of riprap diameter at the bridge abutment located on the river bend was suggested in the form of a formula with error percent of 5.80, and correlation coefficient of 0.97. The formula developed in this research was compared with formulas of earlier studies on riprap around abutments in straight channels, and suitable correction coefficient was suggested for corresponding straight channel relations to be applicable for river bends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Riprap
  • Scouring
  • Bridge abutment
  • River bend