تعیین ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش کشاورزی در استان کرمان یکی از بزرگترین مصرف‌کنند‌‌گان آب‌های شیرین به‌حساب می‌آید. در این تحقیق،‏ ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند استان کرمان محاسبه شد. اطلاعات مورد‌نیاز از تکمیل 130 پرسشنامه‌ به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که آب موثرترین نهاده در تولید این محصول است،‏ زیرا ضریب برآورد شده برای آن در تابع تولید 0.25 است که بیشترین مقدار را در بین نهاده‌های تاثیرگذار دارد. همچنین کشش خودقیمتی تقاضای مشتق شده‌ آب برای این محصول 1.71- برآورد شد و کوچکتر بودن مقدار این کشش از منفی یک نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمتی می‌توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند. قیمت واقعی آب نیز در تولید چغندرقند 705 ریال در مترمکعب برآورد شد که مقدار قیمت بازاری آن 292.39 ریال است. لذا پیشنهاد می‌شود که شکاف قیمتی محاسبه شده،‏ ‌قیمت پایه‌ای برای اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری آب برای کنترل مصرف بی‌رویه‌ی این نهاده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining economic value and demand function of water in producing sugar beet in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pakravan
  • Hossein Mehrabi
چکیده [English]

Agriculture is one of the major users of water in Kerman. In this study, economic value and demand function of water for sugar beet production in Kerman is estimated. The required data was collected by filling 130 questionnaires from producers. Results show that water is the most effective input in producing sugar beet by an estimated coefficient of 0.25. Therefore, it has the greatest impact on studied inputs. Also, price elasticity of water demand itself is less than minus 1, which shows that pricing policy is a main factor in controlling non-optimum use of water. The real price of water to produce sugar beet is estimated to be 705 Rials per cubic meter wich292.39 Rials higher than the market price. It is suggested that estimated price gap be set as a basic price in order to apply water pricing policy to control incorrect use of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Demand Function
  • Own price lasticity of demand
  • Shadow Price
  • Kerman Province