مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گرفتگی شیمیایی نیز مانند گرفتگی فیزیکی می‌تواند کارآیی زهکش‌ها را کاهش دهد یا موجب از کار افتادن آن‌ها شود. کربنات کلسیم ماده‌ای با حلالیت کم است که درصورت فراهم بودن شرایط،‏ سریع رسوب می‌کند و لایه‌ای سخت را تشکیل می‌دهد و موجب مسدود شدن زهکش می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده روی زهکش‌های نخیلات آبادان،‏ کربنات کلسیم ترکیب شیمیایی غالب رسوب یافته در بافت پوشش‌های زهکشی بود. برای بررسی رسوب‌گذاری کربنات کلسیم،‏ مطالعه‌ای آزمایشگاهی در ارتباط با رسوب‌گذاری شیمیایی این ماده روی فیلترهای ژئوتکستایل در ستون‌های آزمایشگاهی انجام شد. در بررسی‌های به عمل آمده سه نوع فیلتر ژئوتکستایل مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق،‏ نشان داد که در صورت فراهم بودن شرایط،‏ رسوب کربنات کلسیم موجب کاهش آبگذری سیستم می شود. بررسی فیلتر‌های ژئوتکستایل نشان داد که در محل روزنه‌های خروجی،‏ یعنی ناحیه‌ای که شرایط هوازی- غیر‌هوازی وجود دارد،‏ بیشتر از سایر نقاط رسوبات جمع می‌شوند. تجمع رسوبات روی فیلترهای ژئوتکستایل به‌ صورت لایه‌ای اطراف الیاف را می‌گیرد و ضخامت این لایه طی زمان افزایش می‌یابد. رسوب‌گذاری شیمیایی طی آزمایش،‏ هدایت هیدرولیکی سیستم را به‌ طور متوسط 30 درصد کاهش داد. نتایج زمان گرفتگی نشان می‌دهد که با توجه به شرایط آزمایشگاهی،‏ برای دو نوع ژئوتکستایل بافته،‏ در مدت 4 و 6 سال دچار گرفتگی کامل خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Column test studies of chemical precipitation of calcium carbonate on geotextile filters

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghobadinia
  • Hassan Rahimi
  • Teimour Sohrabi
  • Hassan Tofighi
  • Abd Ali Naseri
چکیده [English]

Chemical clogging can reduce geotextile permeability and obstruct drainage system. Calcium carbonate is a substance of low solubility which precipitates rapidly and forms the hard pan layer which results in clogging the drain envelope. The study was done on drain envelope in Abadan palm grove showed calcium carbonate was the main precipitated chemical in drain envelops. Laboratory column filter tests were conducted to simulate calcium carbonate precipitation on geotextile. Experiments performed with three types of geotextile including woven and nonwoven types. The result show that carbonate calcium precipitation decrease the ability to percolate water through the geotextile. Calcium carbonate precipitation was collected at an aerated/non-aerated interface in the filters and surrounded the fibers as a layer. Chemical precipitation in geotextile cover surrounds the fibers and increase thickness with time. Hydraulic conductivity was decreased about 30 percent by chemical precipitation. Results also show that according to laboratory conditions, clogging time for two kind of nonwoven geotextile is 4 and 6 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drain
  • Calcium Carbonate
  • Clogging
  • Geotextile