ارزیابی کمّی عملکرد ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (بررسی موردی: ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی استان خوزستان)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

افزایش کارایی ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی،‏ به دلیل سهم بالا در مصرف انرژی و هزینه،‏ مهم است. تاکنون در ارزیابی شبکه‌های آبیاری و زهکشی،‏ عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ نادیده گرفته شده است،‏ در حالی که هر اختلالی در ایستگاه پمپاژ،‏ سبب اختلال در آبگیری و در نتیجه عملکرد شبکه خواهد شد. از آنجا که،‏ روش ارزیابی مشخصی برای این تأسیسات وجود ندارد،‏ در این پژوهش روش‌ ارزیابی کمّی تحلیل پوششی داده‌ها برای آنها معرفی و پیشنهاد شده است. در این راستا،‏ پس از معرفی روش و ارائه مدل‌های آن،‏ کارایی زمانی ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی در سال‌های 1380 تا 1389،‏ با نرم‌افزار DEAP2 محاسبه شده است. در این روش،‏ با معرفی شاخص‌های ارزیابی عملکرد،‏ کارایی متوسط ایستگاه سبیلی،‏ 69 درصد به دست آمد. همچنین بالاترین کارایی برابر 100 درصد در سال‌های 1380،‏ 1381 و 1389 و کمترین کارایی برابر 21 درصد در سال 1388،‏ محاسبه شد. عمده این ناکارایی،‏ به دلیل هزینه بالای برق مصرفی است،‏ که با توجه به آن در برنامه‌ریزی و اقدامات کاهش مصرف انرژی،‏ می‌توان به حداکثر پتانسیل کارایی در بهره‌برداری سیستم پمپاژ رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative evaluation of agricultural water pumping station with data envelopment analysis method (Case study: Sabili main pumping station in

نویسندگان [English]

  • azam sharifnejad
  • Atefeh Parvarsh Rizi
چکیده [English]

Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.
Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.Increasing the efficiency of the agricultural water pumping stations is important because of the high percent of cost and energy consumption. The performance of pumping stations in the evaluation of irrigation and drainage networks has been ignored up to now, whereas any impairment in pumping station will cause the destruction on priming and thereupon disruption of network performance. Since, there is not specific assessment for pumps' performance, therefore, in this study, a quantitative evaluation method named data envelopment analysis, was introduced and applied. In this regard, after the introduction of this technique and its various models, the performance of Sabili main station located in Khuzestan province was calculated during 2001 to 2010 with DEAP2 software. In this method, the average performance of Sabili main station was calculated 69 percent. This station had the highest efficiency in 2001, 2002 and 2010 (100 percent) and it had the lowest efficiency in 2009 (21 percent). Most of the inefficiency was due to the high cost of electricity consumption. Hence, maximum potential efficiency could be accessible with energy consumption reduction activities.