بررسی پیامدهای اقتصادی بازارهای محلی آب (بررسی موردی شهرستان اردبیل)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر بازار آب به عنوان یک شیوه کارا برای تخصیص بهینه منابع آب و حل برخی از مشکلات صنعت آب مورد توجه است. ولی سؤال‌های زیادی در خصوص بازار آباز جمله پیامدهای اقتصادی آن مطرح است. در این بررسی با بررسی بازارهای محلی آب در شهرستان اردبیل،‏ وضعیت کنونی و پیامدهای اقتصادی آن بررسی شد. بدین منظور ضمن برآورد تابع تولید،‏ ارزش تولید نهابی آب محاسبه و با قیمت بازاری آن مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که این بازارها با تأمین 23 درصد آب مورد نیاز زارعین،‏ مرجع مهمی‌ در تأمین آب مورد نیاز ایشان در سال زراعی 89-1388 بوده اند. میانگین قیمت مبادله هر متر‌مکعب آب 841 ریال و نزدیک به میانگین ارزش اقتصادی هر متر‌مکعب آب (930 ریال) بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که آب در بازارهای محلی بر اساس ارزش اقتصادی آن تخصیص می‌یابد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که خرید آب به قیمت بازار نه فقط سبب کاهش درآمد زارعین نشده بلکه به دلیل ارزش اقتصادی بالای آب سبب افزایش در‌آمد زارعین بین 1.8 تا 23.9 درصد نیز شده است. بر این اساس بازارهای محلی آب می‌تواند به عنوان مکانیزم مناسب برای جبران مازاد تقاضا،‏ تخصیص بهینه و افزایش بهره‌وری مصرف آب و کاهش هزینه‌های دولت استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of economic consequences of local water markets (Case study: Ardabil county)

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossain Kiani
  • Asghar Bagheri
چکیده [English]

In recent years, the water market has been considered as an efficient mechanism for optimal allocating of water resources and overcoming some challenge in the water sector. However, there are many questions about the water market such as its economic consequences. This study investigated the economic consequences of local water markets in Ardabil county, Iran. For this purpose, after estimating the production function, the value of marginal product of water was calculated and compared with water price in the market. Results show that farmers have been relied heavily on the local water market so that they bought 23% of their required water from local water markets during the farming year of 2009-2010. Water was traded at 841 Rials/m3 that is closed to the economic value of water (930 Rials/m3). Therefore, it can be said that the water trades in local markets based on its economic value. Results also show that after participating in the water market, farmers' income was increased up to 1.8% - 23.9%. According to the results, the water markets can be considered as a useful mechanism to alleviate excessive demand for irrigation water, optimal water allocation, increasing efficiency of water use and decreasing the government expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Market
  • Economic Value of Water
  • Production Function
  • Ardabil