تخمین ضریب انتقال آبخوان با استفاده از ظرفیت ویژه

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

استفاده از داده‌های ظرفیت ویژه برای تخمین ضریب انتقال روش مناسبی است. به ‌طور ‌معمول داده‌های ظرفیت ویژه در مقایسه با داده‌های افت- زمان با سهولت در دسترس قرار می‌گیرند،‏ بنابراین به کمک داده‌های ظرفیت ویژه می‌توان تعداد تخمین‌های ضریب‌های انتقال در یک آبخوان را افزایش داد. پژوهش‌گران زیادی برای به‌ دست آوردن معادله میان ظرفیت ویژه و ضریب انتقال تلاش کرده‌اند و روش‌های زیادی ارائه شده که رایج‌ترین آن‌ها،‏ روش تحلیلی بر اساس معادله تایس بوده است. در این پژوهش یک روش ساده با استفاده از برنامه کامپیوتری اکسل ارائه می‌شود که بر مبنای تکرار استوار بوده و تخمین سریع ضریب‌های هیدرودینامیکی را در نقاط بیشتری فراهم می‌کند. این روش به صورت موفقیت‌آمیزی در دو مکان مختلف از آبخوان دشت قم استفاده شد و در هر دو ناحیه،‏ ضریب‌های هیدوردینامیکی حاصل از این روش،‏ با روش‌های انطباق منحنی،‏ به صورت منطقی سازگار و هماهنگ هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of aquifer transmissivity coefficient using specific capacity data

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nakhaei
  • maryam afshar
  • Atieh Nazary
چکیده [English]

Using specific capacity data is a suitable method for estimating aquifer transmissivity. Usually the specific capacity data are more easily available compared with time-drawdown data, therefore, by using specific capacity data can increase the number of transmissivity estimates in an aquifer. Numerous researchers have tried to obtain the relationship between specific capacity and transmissivity and many methods have been proposed which among them, the analytical approach based on the Theis formula is the most commonly used method. In this research, a simple approach using the Microsoft Excel software is proposed which is based on iteration algorithm, providing fast estimates of hydrodynamic coefficients in more points. This approach has been used in two different locations of Qom aquifer successfully, which in both of two considered places, the calculated hydrodynamic coefficients from the proposed approach are logically consistent with ones obtained from curve matching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theis method
  • Transmissivity
  • Qom Aquifer
  • Specific capacity