انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 16، شماره 3 - پیاپی 46، پائیز1401)

با سلام و احترام

با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، پائیز1401، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 16، شماره 3 -  پیاپی 46، پائیز1401 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است.
برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید.

برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.