انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 16، شماره 2 - پیاپی 45، تابستان 1401)

با سلام و احترام

با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، تابستان 1401، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 16، شماره 2 -  پیاپی 45، تابستان 1401 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است. عنوان مقالات در زیر آمده است.  همچنین برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.


1. کاربرد الگوریتم پیش پردازش کننده تجزیه مد تجربی گروهی در جهت بهبود دقت پیش-بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از روش‌های هوشمند مصنوعی

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.10048.2353

رضا مستوری؛ محسن نجارچی؛ سید علی رضا ترابی

 

2. مطالعه طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی هشتگرد)

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.10020.2340

علی یوسفی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین بابازاده

 

3. بررسی شاخص‌های مختلف خشک‌سالی برای یافتن تطبیق‌پذیرترین شاخص (مطالعه موردی: شهرستان دامغان)

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.10035.2345

حمید رضا گازری؛ سید فرهاد موسوی؛ خسرو حسینی

 

4. تحلیل چندمتغیره خطر سیل با استفاده از توابع مفصل تودرتو در حوضه آبخیز بازفت

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.10181.2376

ساسان امینی؛ رفعت زارع بیدکی؛ رسول میرعباسی؛ مریم شفایی

 

5. تاثیر مساحت و جنس تقطیرکننده در روش آبیاری تقطیری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.13784.2384

عباس بهرامی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری؛ رحیم برزگر

 

6. شبیه‌سازی و بررسی توزیع رطوبت و جبهه رطوبتی در یک خاک رسی تحت آبیاری قطره‌ای با مدیریت پالسی

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.13788.2385

ساناز محمدی؛ سیّد مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ایمان حاجی راد؛ مهدی همایی

 

7. بررسی اثر زمان در کاربرد بیوچار کاه و کلش برنج بر ضرایب رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک لوم رسی

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.13769.2381

فاطمه طادی بنی؛ احمد کریمی؛ حسن اصولی

 

8. پیش‌بینی اثرات زهکشی زیرزمینی کنترل‌شده بر بار نیتروژن و رسوب در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از مدل AnnAGNPS (مطالعه موردی: حوضه قره‌سو در استان گلستان)

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.10125.2368

محمدمهدی محمدی؛ مهدی ذاکری ‌نیا؛ محمد نوری تیرتاش

 

9. تفکیک اثرات تغییر اقلیم و فعالیت‌های انسانی بر کاهش رواناب در حوضه کرخه با روش تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.13801.2389

امیر عسکری؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ هوشنگ حسونی زاده؛ نرگس ظهرابی

 

10. کاربرد پسماندهای آلی مختلف و بیوچارآن‌ها برای اصلاح یک خاک شور-سدیمی

https://dx.doi.org/10.22034/iwrj.2022.13797.2387

ملیحه فولادی دورهانی؛ محمد شایان نژاد؛ حسین شریعتمداری؛ محمدرضا مصدقی