بررسی رسوب‌نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

عدم شناخت تغییرات زمانی رسوب طی رگبارها از مشکلات اساسی اجرای طرح­های منابع آب و آبخیزداری محسوب می­شود. حال آن­که بررسی جامع رسوب­نمودها در مقیاس رگبار، کم­تر مورد توجّه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به‌منظور تحلیل رسوب‌نمودهای حوزه آبخیزمعرّف خامسان با مساحت 4193 هکتار در استان کردستان صورت گرفته است. بدین منظور تعداد کلّ 4 واقعه رگبار منجر به تولید رواناب و طبعاً تولید رسوب طیّ دوره تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا نمونه­های رسوب معلّق و داده‌های بارش و رواناب به­ترتیب با فواصل زمانی 60، 10 و 30 دقیقه جمع­آوری شد. تحلیل مفهومی داده­های جمع­آوری شده دلالت بر تبعیّت کلّی رسوب­نمود از آب­نمود و باران­نمود و هم­چنین تبعیّت رسوب­نمود از آب­نمود به لحاظ زمان تا اوج داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Storm Sediment Graphs in Khamsan Representative Watershed

نویسندگان [English]

  • Somaieh Fazli
  • Sayed Hamid Reza Sadeghi
  • Abdol Vahed Khaledi‌Darvishan
چکیده [English]

The paucity of data on temporal variation of sediment yield on storm basis is one of the fundamental problems for water resources projects and watershed management. However, comprehensive study on sedigraph has been rarely considered. The present study has been therefore conducted to analyze sediment graphs in Khamsan Representative Watershed with an area of 4193 ha in Kurdistan Province, Iran. For this purpose, 4 effective storm events occurred during study period were analyzed. Towards this attempt, suspended sediment samples, rainfall and runoff data were collected with respective to intervals of 60, 10 and 30 min. The conceptual analyses of collected data verified the general dependency of sedigraph from hydrograph and hyetograph and from time to peak of hydrograph.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment graph
  • Khamesan Representative Watershed
  • Suspended Sediment
  • Conceptual model