بررسی تأثیر کاشت پرچین‌ها بر برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاک

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

با توجه به تغییرات ایجاد شده در طبیعت و اهمیت حفاظت آب و خاک،‏ ارزش پرچین‌ها و سایر ساختارهای خطی محافظ خاک نیز افزایش یافته است. موضوع این تحقیق بررسی تأثیر پرچین‌ها بر برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاک اراضی مجاور آن‌ها واستفاده از این اطلاعات برای فهم بهتر از عملکرد پرچین‌ها است. برای انجام این مطالعه،‏ تراکم ظاهری،‏هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع و ظرفیت نگهداشت آب خاک در فواصل مختلف از پرچین‌ها اندازه‌گیری و محاسبه شد. در ضمن یک تشریح کامل پروفیل خاک در منطقه انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان چگالی ظاهری ،‏ضریب آبگذری و ظرفیت نگهداشت آب خاک با افزایش فاصله از پرچین‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the impact of hedgerow on some hydraulics' soil properties

نویسندگان [English]

  • Reza Ghazavi
  • Abbas Ali Vali
  • Majid Mohammad Esmaeili
چکیده [English]

In the recent years, the importance of the linear landscape structures (hedge, embankment, and belt trees) increased, due to changes in the landscape and the needs for soil and water conservation. The objective of this research is to quantify the hedgerow impact on some of the hydraulics' soil properties and use of this knowledge for a better understanding the effect of hedgerow network on soil water transfer. Bulk density, hydraulic conductivity and soil retentions curves were established for any horizon and in different distance from hedgerow at a ?m depth ditch. Bulk density and hydraulic conductivity increased with soil depth at all distances. Decreased flood risk, peak flow, and erosion are potential consequences of hedgerow presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulics' soil properties
  • hydraulic conductivity
  • hedgerow
  • bulk density